Маленький крок для досягнення значного результату

Днями команда викладачів БДПУ отримала приємну звістку про публікацію довгоочікуваної статті “Працевлаштування молоді з інвалідністю: потенціал соціального партнерства університетів, муніципалітетів та ринку праці України” в журналі Work (https://doi.org/10.3233/wor-230351 )

Продовжити читання “Маленький крок для досягнення значного результату”

Палітра творчості: хроніка гуртка «Мистецьке коло» за ІІ півріччя 2023-2024 н.р.

Студентський науковий гурток «Мистецьке коло» (керівник – Віра Бурназова) щороку підводить підсумки наукової роботи і творчої діяльності. Протягом звітного періоду науковий гурток «Мистецьке Коло», незважаючи на організацію і провадження освітньої діяльності в умовах релокації виключно в дистанційному форматі, складнощі організації й реалізації колективної творчої роботи, не припиняв свої наукові й творчі пошуки.

Продовжити читання “Палітра творчості: хроніка гуртка «Мистецьке коло» за ІІ півріччя 2023-2024 н.р.”

Удосконалюємо ОПП «Психологія тренінгової роботи» : робоча зустріч зі стейкхолдерами

7 червня 2024 року відбулася зустріч робочої групи ОПП “Психологія тренінгової роботи” підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія зі стейкхолдерами, в ході якої були обговорені ключові питання фахової підготовки психологів-тренерів.

Продовжити читання “Удосконалюємо ОПП «Психологія тренінгової роботи» : робоча зустріч зі стейкхолдерами”

Виробнича практика здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Середня освіта. Біологія та здоров’я людини»

Виробнича практикає невід’ємною частиною підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Середня освіта. Біологія та здоров’я людини» до професійної діяльності. Вона спрямована на оволодіння студентами сучасними методами і формами організації освітнього процесу у вищий школі. Її тривалість – 4 тижні.

Продовжити читання “Виробнича практика здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Середня освіта. Біологія та здоров’я людини»”

Виробнича практика за спеціалізацією Практична психологія на Факультеті дошкільної, спеціальної та соціальної освіти

Шлях становлення фахівця завжди сповнений викликів. І одним із важливих кроків на  цьому шляху є виробнича практика. Протягом чотирьох тижнів здобувачі вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта, спеціалізації Практична психологія мали змогу  розширити та вдосконалити професійний рівень та сформувати цілісну картину майбутньої професійної діяльності в галузі практичної психології. 

Продовжити читання “Виробнича практика за спеціалізацією Практична психологія на Факультеті дошкільної, спеціальної та соціальної освіти”

Студентський науковий гурток «Музикант-науковець»: звіт про діяльність за ІІ півріччя 2023-2024 навчального року

Студентський науковий гурток «Музикант-науковець», що діє на кафедрі теорії та методики навчання мистецьких дисциплін під керівництвом доценток кафедри Анетти Омельченко та Вікторії Григор’євої, звітується про діяльність за ІІ півріччя 2023-2024 навчального року.

Продовжити читання “Студентський науковий гурток «Музикант-науковець»: звіт про діяльність за ІІ півріччя 2023-2024 навчального року”

Без практики – теорія марна, після практики Теорія – очевидна

06 червня 2024 року відбулася звітна конференція з виробничої практики здобувачів вищої освіти 3 курсу освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 014.05 Середня освіта Біологія та здоров’я людини.

Продовжити читання “Без практики – теорія марна, після практики Теорія – очевидна”

Фінальний старостат факультету ППОМ у навчальному році: рефлексія результатів і плани на майбутнє

05 червня 2024 року на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв (в.о. декана – кандидатка педагогічних наук, доцентка Анжеліка Лесик) відбулося розширене засідання старостату денної форми навчання, на якому старости академічних груп, студентська рада й деканат факультету підбили підсумки діяльності протягом навчального року. Щоб створити дружню атмосферу та вкотре підкреслити, що старости нашого факультету – справжні лідери груп, запропонували створити стилізацію на тему героїв кіновсесвіту «Marvel».

Продовжити читання “Фінальний старостат факультету ППОМ у навчальному році: рефлексія результатів і плани на майбутнє”

«Інклюзивний бізнес: з чого почати»

Глобальний договір ООН в Україні разом з UNDP в Україні провів воркшоп «Інклюзивний бізнес: з чого почати» для представників та представниць українських компаній, які прагнуть зробити свою роботу доступною для кожного та кожної.

Продовжити читання “«Інклюзивний бізнес: з чого почати»”

Наукова складова – важлива частина навчання студентів-магістрантів спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) або Успішний захист курсових робіт

Курсова робота є важливою складовою освітнього процесу для студентів-магістрантів, які навчаються за ОПП “Середня освіта (музичне мистецтво)”. Захист курсової роботи є обов’язковим елементом її виконання. Він має на меті не тільки визначити рівень знань здобувачів вищої освіти, перевірити самостійність виконання роботи, а також розвиває ряд ключових компетентностей, що мають важливе значення як для їхньої академічної діяльності, так і для майбутньої професійної кар’єри: інформаційні (навички інформаційної грамотності), комунікативні (навички презентації),  дослідницькі (аналітичні та методологічні навички), організаційні (навички проєктного менеджменту, тайм-менеджменту), етичні (дотримання академічної доброчесності), технологічні (навички роботи з інтернет-ресурсами) та ін.

Продовжити читання “Наукова складова – важлива частина навчання студентів-магістрантів спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) або Успішний захист курсових робіт”

Наукова складова у професійному становленні майбутнього хореографа

Науковий компонент у формуванні балетмейстерської компетентності бакалаврів хореографії набуває все більшої актуальності під час фахової підготовки і розширює професійний простір, надаючи майбутньому фахівцю можливість бути більш конкурентоспроможним на ринку праці. Здобувачі вищої освіти 2 курсу спеціальності 024 Хореографія набули першого досвіду написання та захисту курсових робіт з ОК «Мистецтво балетмейстера». Керівники курсових робіт викладачі кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Олена Мартиненко, Руслан Павленко і Дмитро Ільїн мають науковий і балетмейстерський досвід роботи і викладають дисципліну «Мистецтво балетмейстера» на різних курсах.

Продовжити читання “Наукова складова у професійному становленні майбутнього хореографа”

Самооцінка практичної підготовки майбутніх хореографів – важливий важіль професійного самовдосконалення

Практична підготовка здобувачів вищої освіти спеціальності 024 Хореографія відіграє велику роль в професійній підготовці майбутнього хореографа. Звіт з виробничої практики студентів 3 курсу денної форми навчання продемонстрував відповідальне відношення майбутніх фахівців не лише до проходження практики, а й до розуміння важливості отримання нового педагогічного досвіду хореографічної роботи з дітьми в онлайн- форматі, що є одним з освітніх викликів сьогодення.

Продовжити читання “Самооцінка практичної підготовки майбутніх хореографів – важливий важіль професійного самовдосконалення”