Актуальні питання інтеграції хореографії та спорту

Інтеграція хореографії та спорту останнім часом набуває все більшої популярності. Так, 25 березня викладачі кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін і теорії та методики фізичного виховання разом зі здобувачами вищої освіти, які навчаються за ОП «Середня освіта (Хореографія). Фітнес», «Хореографія» взяли участь в двох науково-практичних конференціях. 

На VI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти хореографії та спорті», організаторами якої виступили Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського (кафедра хореографії та мистецтвознавства) та Львівський національний університет імені Івана Франка (кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв), досвід роботи з навчання хореографії в закладах позашкільної освіти було презентовано доценткою кафедри Оленою Мартиненко у доповіді «Застосування гімнастичної палиці в хореографічному навчанні: початковий та основний рівні навчання (практична частина уроку)» та старшою викладачкою Юлією Тараненко «Використання фольклору України на заняттях сучасного танцю в позашкільній освіти (основний рівень)».

Єдиним спікером на пленарному засіданні від студентства виступала здобувачка вищої освіти 1 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія) Тетяна Деркач, яка під керівництвом кандидатки педагогічних наук, доцентки кафедри біології здоров’я людини та фізичної реабілітації  Світлани Книш підготувала виступ на тему «Загальні аспекти підготовки майбутніх учителів хореографії на уроках фізіології в контексті вимог НУШ».

Приємним були позитивні відгуки від викладачів ЗВО України Тетяни Медвідь, Олександра Плахотнюка, які готують фахівців хореографічного профілю, про наукові здобутки викладачів хореографії БДПУ та подяка за науково-методичну літературу, яка було представлена організаторами під час конференції.

У цей же день в роботі VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості», організованої Донбаським державним педагогічним університетом, узяла участь здобувачка вищої освіти 4 курсу спеціальності «Середня освіта (Хореографія)» Анна Швидка. Вона виступила з доповіддю за результатами курсової роботи з дисципліни «Сучасні фітнес технології» на тему: «Актуальні питання побудови занять функціонального тренінгу силової спрямованості» (керівники: викладачки Світлани Данило, Анастасія Єфімова). Анна підкреслила актуальність обраної спеціальності, адже під час конференції вчителі-практики наголошували на актуальності впровадження в зміст уроків фізичної культури ритміки, танцювальної імпровізації, сучасних фітнес технологій і танцювально-рухової терапії, особливо в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.

За матеріалами кафедри теорії

та методики навчання мистецьких дисциплін


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print