Будні ГЕР 03 (Гуманітарні науки) в умовах карантину

Саме на час карантину припав запуск Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти власної інформаційної системи, яка почала розроблятись ще восени 2019 р. для взаємодії Національного агентства із закладами вищої освіти, виїзними експертами, галузевими експертними радами та іншими учасниками процедури акредитації.

До цього з листопада 2019 р. протоколи засідань і «Експертні висновкигалузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми» оформлювались головою і пересилались до Національного агентства електронною поштою.

Тепер, із запуском інформаційної системи Національного агентства, ГЕР має справу з нею, послідовно проходячи там низку етапів після «11.1 Справа передана на розгляд ГЕР», а саме етапи «12.1. Підготовка проєкту експертного висновку ГЕР», «12.2 Підготовка проєкту експертного висновку ГЕР (внутрішнє обговорення)», «13.1. Проєкт експертного висновку ГЕР підготовлений (надано доступ ЗВО та ЕГ)», «14.1. Справа винесена на розгляд ГЕР», «15.1. Експертний висновок ГЕР на підписанні Головою ГЕР», «16.1. Експертний висновок ГЕР підписано».

Попереднє випрацювання і узгодження проєкту рішення ГЕР, як і раніше, відбувається в режимі листування членів ГЕР електронною поштою. Вже після цього доступ до тексту проєкту надається представникам ЗВО і виїзним експертам, і вони мають час для формулювання і завантаження своїх відповідей на цей проєкт. Після цього в дистанційному режимі (в нашому випадку – через Zoom) відбувається саме засідання ГЕР для обговорення кожної справи; в засіданні за бажання беруть участь представники університету, чия освітня програма розглядається, і члени відповідної виїзної експертної групи. Процедурою передбачена можливість і очних засідань, але в умовах карантину така опція не діє.

Щойно ГЕР 03 (Гуманітарні науки) за допомогою інформаційної системи Національного агентства завершила свої етапи розгляду 9 освітніх програм: Історія та археологія, Англійська мова і література, Українська мова і література, Чеська мова і література, Польська мова і література, Французька мова і література, Німецька мова і література, Юдаїка, Культурологія.

На черзі – інші освітні програми, оскільки вже тривають передбачені виключно на час карантину дистанційні «візити» експертних груп до університетів.

Як і раніше, робота голови ГЕР залишається суто волонтерською, тобто не оплачуваною. Разом із тим, організація роботи ГЕР є чудовою можливістю продовження і розвитку напрацювань проекту «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» (QUAERE), який впродовж кількох років реалізовувався за участю БДПУ.

Ігор Лиман, координатор міжнародної діяльності БДПУ, голова ГЕР 03 (Гуманітарні науки)


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print