Дистанційна освіта на кафедрі біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ

З моменту оголошення карантину освітній процес для майбутніх вчителів біології, здоров’я людини, вчителів-реабілітологів, бакалаврів фізичної терапії продовжився в дистанційному режимі.

Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ активно використовують нові інформаційні можливості інтернету, щоб продовжити заняття зі здобувачами вищої освіти. Адаптувавши освітній процес до умов карантину, використовують комп’ютерні і телекомунiкацiйні технологiї, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини на рiзних етапах навчання з матерiалами iнформацiйної мережi. Доцент В. Осіпов, розробив свій персональний сайт дистанційного навчання https://sites.google.com/view/osipov-fizreab-bdpu/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0?authuser=0, на якому викладає методичні матеріали до лекцій та практичних занять, відеоролики для практичного ознайомлення з навчальним матеріалом, відповідно до розкладу занять. На сайті розміщені вкладки по академічним групам і навчальним дисциплінам, які в них викладаються.

Крім цього, на кожну академічну групу С. Хатунцева, С. Кара, І. Расторгуєва  створили  Viber-групи для зворотного зв’язку зі здобувачами вищої освіти та розміщення посилань з навчальними матеріалами. С. Книш, Н. Пшенична, Л. Томіч, В. Гнатюк та інші викладачі  активно працюють, використовуючи платформи classroom, програму Zoom у режимі відеоконференцій. В нагоді стали Facebook, Telegram, поштові скриньки тощо. Викладачі залишають домашні завдання на закріплення теми, які студенти зможуть зробити, щоб краще опанувати матеріал. Заняття побудовані в інтерактивній формі, що дозволяє здобувачам вищої освіти засвоювати навчальний матеріал більш ефективно. Завдяки гейміфікації, сторітеллінгу, скрайбінгу та іншим інтерактивним методам навчання, контролю з боку викладачів – здобувач вищої освіти поринає в процес вивчення матеріалу дуже швидко та з величезним інтересом. 

Студентка 3 курсу (3 СОЗЛфакультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини Альона СЕВЕРІНА


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print