Філіп Дік і початок засідань читацького клубу в новому навчальному році

Кафедра української та зарубіжної літератури та порівняльного літературознавства БДПУ почала новий навчальний рік засіданням читацького клубу, на якому учасники зібрання розглянули роман американського письменника-фантаста Філіпа Діка «Чи мріють андроїди про електричних овець?». Викладачі разом зі здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОПП «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)», другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Середня освіта (Мова і література (англійська))» та «Філологія» поділилися враженнями від роману та його екранізацій.

Текст твору спонукав присутніх до роздумів про роль людини у світі, постапокаліпсис і проблеми свій/чужий, людина/машина, людина/андроїд, проблему емпатії, а також арахнофобію автора і її трансформацію в романі.

Приємним є той факт, що на засіданні активну участь у обговоренні взяли першокурсники, здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОПП «Середня освіта (Українська мова і література). Англійська мова», які виразили власну позицію стосовно твору і схвально відгукнулися про формат засідання читацького клубу в цілому.

Ринок праці сьогодні вимагає від особистості всебічного розвитку, який забезпечував би конкурентоспроможність фахівця вже на початку його професійної діяльності. Під час засідань читацького клубу ми надаємо  важливого значення не тільки професійним вмінням майбутніх філологів і вчителів-словесників аналізувати художній твір, а також їх здатності оперативно реагувати на вимоги ринку, безперервно займатися самоосвітою, вміти спілкуватися і брати відповідальність за результат власної діяльності. Підготовка спеціаліста такого рівня передбачає розвиток таких вмінь як здатність вести переговори, знаходити компроміс, аналізувати інформацію, збирати необхідні факти, формулювати та аргументувати власну думку тощо. Вирішення цього питання ми вбачаємо у розвитку універсальних  soft skills у студентів під час засідань читацького клубу.

Запрошуємо усіх зацікавлених приєднатися до наших зібрань, які відбуваються кожного останнього четверга місяця. До наступного засідання читаємо роман Наталії Довгопол «Куба-якої-не-було!».

Ганна АЛЕКСАНДРОВА

Доцент кафедри української та зарубіжної літератури

і порівняльного літературознавства


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print