Методологія мовознавчого наукового дослідження: досвід київських колег

14 травня 2021 року відбулася гостьова лекція кандидата філологічних наук, доцента, завідувачки кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням НПУ ім. М. П. Драгоманова Ірини Блінової в контексті освітнього компонента «Методологія наукового дослідження (мовознавчого)».

На лекції були присутні викладачі кафедри іноземних мов та методики викладання БДПУ та здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) (гарант – Ірина Шиманович).

Під час зустрічі присутні могли ознайомитися з досвідом наукової діяльності Ірини Блінової, вимогами до діяльності сучасного науковця-філолога, основними тенденціями методології наукового дослідження у галузі мовознавства.

Учасників зустрічі цікавили питання, які стосуються написання кандидатських та докторських дисертацій, специфіки використання концептуального аналізу, формування та розвитку компетентностей, що забезпечують успіх при написанні наукових робіт.

Лекція мала велике значення для присутніх, їх подальшого професійного зростання, сприяла підготовці майбутніх науковців, фахівців у галузі англійської філології, поглибленню ґрунтовних знань стосовно методів і прийомів лінгвістичного дослідження. Велика кількість питань, поставлених доповідачці, свідчить про значний інтерес здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти до питань методології наукового дослідження (мовознавчого).

Андрій Мороз,

доцент кафедри іноземних мов

та методики викладання


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print