МОЛОДА, ЕНЕРГІЙНА, СУЧАСНА, КРЕАТИВНА

Щире слово колег про ювілярку

sosnНаталія Леонідівна Сосницька – випускниця нашого університету 1991 року (педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко). Впевнена, активна, небайдужа до того, що робить: на «відмінно” закінчивши факультет загальнотехнічних дисциплін та отримавши диплом за спеціальністю “Загальнотехнічні дисципліни і фізика”, впевнено розпочала свій шлях у науку та педагогіку, послідовно долаючи всі професійні сходинки: учитель фізики ЗОШ №2 Бердянська, старший лаборант, асистент, старший викладач кафедри фізики.

Чи було цього достатньо амбітній молодій викладачці – звичайно ж ні. Вона вступає до цільової аспірантури БДПІ та в 1998 р. успішно захищає кандидатську дисертацію в НПУ ім. М. П. Драгоманова “Удосконалення навчального експерименту з хвильової оптики засобами нових інформаційних технологій” за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики.

Такий важливий крок став не лише підтвердженням чималих заслуг, а й стимулом для подальшого розвитку. З 1999 р. Наталя Леонідівна працює на посаді доцента кафедри фізики та методики її викладання. Вона завжди творчо підходить до справи, на високому науково-методичному рівні викладає фундаментальний курс загальної фізики та розробляє нові навчальні дисципліни в системі професійної підготовки майбутніх учителів фізики (застосування нових інформаційних технологій у навчальному процесі з фізики; методологія і методи наукових досліджень; фізика як навчальний предмет у загальноосвітній школі України), плідно керує курсовими й дипломними роботами, педагогічною практикою студентів. Однак справжній педагог не лише вчить інших, а й сам завжди відкритий для нового досвіду. Саме тому, Наталя Леонідівна продовжує працювати над собою, проводить відкриті заняття та бере до уваги досвід старших колег: проф. М. Б. Котляревського, доц. В. Г. Афоніна, Г. О. Шишкіна, П. П. Федоренко.

У 2000 р. Н. Л. Сосницька за результатами наукової роботи виборює за конкурсом стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених. Саме це досягнення спонукає її продовжувати свій науковий шлях. У 2002 р. вступає до цільової докторантури Запорізького національного університету, після закінчення якої в 2008 р. успішно захищає докторську дисертацію в НПУ ім. М. П. Драгоманова “Формування і розвиток змісту шкільної фізичної освіти в Україні (історико-методологічний контекст)” за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики. Саме палке бажання, впевненість у собі та кропітка праця дозволяють Наталі Леонідівні досягти такого високого наукового та професійного рівня. З 2009 р. вона – професор кафедри фізики та методики її викладання. З 2010 р. – завідувач кафедри методики викладання фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій у навчанні.

Значний досвід і вміння працювати з людьми дозволяють їй бути затребуваним спеціалістом в галузі теорії та методики навчання фізики, зокрема, з проблем формування й системного прогнозування змісту шкільного фізичної освіти України, використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі з фізики та ін. За цими науковими напрямами Наталя Леонідівна має близько 150 публікацій, серед яких 3 монографії, 8 навчальних посібників (5 з Грифом МОН України). Вона є учасником понад 50 міжнародних і Всеукраїнських науково-методичних конференцій.

Як компетентний науковець і фахівець з питань фізико-математичної освіти, вона проводить активну науково-методичну роботу не тільки в багатьох вищих навчальних закладах України, але й далеко за її межами: у жовтні минулого року Наталя Леонідівна читала лекції з актуальних питань методики навчання фізики для студентів і магістрів Інституту фізики Заслуженого Автономного Університету Пуебла (Мексика). Завдяки співпраці, взаєморозумінню й творчому підходу до справи, налагоджені тісні зв’язки з науковцями одного з провідних університетів Мексики.

Наталя Леонідівна – член спеціалізованої вченої ради в БДПУ із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.02 – “теорія та методика навчання (фізика)” та 13.00.04 – “теорія та методика професійної освіти”; керує міжкафедральним семінаром і семінаром для молодих викладачів БДПУ, є опонентом докторських і кандидатських дисертацій і на сьогоднішній день – науковим керівником 5 аспірантів кафедри.

Протягом 2012-2013 рр. Наталя Леонідівна була членом комісії МОН України ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “теорія і методика професійної освіти”. Досвід та значна практика дозволяють їй гідно оцінити студентські роботи, підказати, якщо треба, вправно скерувати й досягти справді високих результатів. Під її керівництвом студенти займають призові місця на Всеукраїнських і міжнародних конкурсах наукових робіт у напрямку застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання фізики.

Н. Л. Сосницька зробила значний внесок у розбудову кафедри методики викладання фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій у навчанні. Вона докладає максимум зусиль до вдосконалення матеріальних і організаційно-методичних засад освітньої діяльності з підготовки фахівців в галузі фізико-математичної освіти, приділяє увагу підвищенню якості науково-педагогічного складу кафедри, активізації наукової діяльності викладацького та студентського колективів. Саме під її керівництвом у БДПУ стало традицією проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції з актуальних проблем фізико-математичної та технологічної освіти. У вересні цього року відбулася вже четверта за рахунком конференція “Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів в природничій та технологічній галузях”.

З 2010 року Н. Л. Сосницька очолює методичну раду університету, а з 2011 р. вона – головний редактор збірника наукових праць БДПУ “Теорія та практика навчання фізико-математичних та технологічних дисциплін”. Можна сміливо стверджувати, що під керівництвом Наталі Леонідівни в БДПУ формується потужний науково-методичний центр з фізики, який вже відомий своїми досягненнями не лише в Україні, але й далеко за її межами. Вона не тільки невтомний генератор ідей та чудовий організатор, а й критик, і перш за все, для самої себе. Багато років Наталя Леонідівна користується заслуженою повагою викладачів і студентів; до неї прислухаються, йдуть за порадою.

Визначальну роль у становленні Наталі Леонідівни як науковця, педагога, учителя відіграли відомі вітчизняні вчені, методисти-фізики – доктор фізико-математичних наук, професор М. Б. Котляревський; доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України О. І. Бугайов; академік міжнародної педагогічної академії доктор педагогічних наук, професор О. В. Сергєєв; доктор педагогічних наук, професор П. С. Атаманчук; доктор педагогічних наук, професор П. І. Самойленко (Росія). Наталія Леонідівна неодноразово нагороджувалася грамотами (БДПУ, управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, МОН України, НАПН України, знаком “За наукові досягнення”).

Іноді говорять, що робота – це другий дім, друга сім’я. У нашому випадку це дійсно так, оскільки атмосфера взаємної підтримки, оптимізму, творчості й натхнення, яка панує на кафедрі, є запорукою здобутків та майбутніх успіхів її колективу. І в цьому велика заслуга її керівника – високопорядної, щирої й доброзичливої людини.

Наталя Леонідівна – молода, енергійна, сучасна й креативна. Залишайтесь такою, шановна ювілярко, на довгі роки.

Колектив кафедри методики викладання фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій у навчанні БДПУ


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print