Ми – в Index Copernicus!!!

Бердянський державний педагогічний університет системно підходить до питання інтеграції до європейського і світового науково-освітянського простору, що підтверджується підвищенням публікаційної активності викладачів університету в престижних виданнях, що входять до авторитетних наукометричних баз, а  також включенням фахових періодичних видань вишу до цих баз. Упродовж 2017 року фахові видання БДПУ “Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серії: Філологічні науки, Педагогічні науки” проходили реферування в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus (Польща), яка включає індексування, ранжування та реферування журналів, а також є платформою для наукової співпраці та виконання спільних наукових проектів, і отримали схвальні рішення (Філологічні науки: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46571&lang=pl; Педагогічні науки: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46554&lang=pl ).

Зазначимо, що фахові видання БДПУ (Серії: Філологічні та Педагогічні науки) також входять до наукометричних баз даних:

Запрошуємо науковців у галузі філологічних та педагогічних наук до співпраці!!!

Индекс Коперникус. Педагогика Индекс Коперникус. Филология

oblogka15 image001  

Науковий відділ БДПУ


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print