Наукові записки БДПУ. Філологічні науки – наукове фахове видання категорії «Б»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2024 року рішенням атестаційної колегії МОН виданню «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки» присвоєно категорію «Б».

Видання увійшло до Переліку наукових фахових видань України, а саме друкованих (електронних) наукових періодичних видань.

Статті збірника висвітлюють проблеми мовознавства, літературознавства, лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу, когнітивної лінгвістики, лексикології та фразеології, а також актуальні питання часопросторових вимірів літератури, поетики художнього тексту, теорії літератури і порівняльного літературознавства.

 Вітаємо спільноту Бердянського державного педагогічного університету із реєстрацією фахового збірника у категорії «Б»!

Дар’я Кізілова,

фахівець відділу інновацій, комерціалізації,

трансферу технологій та інтелектуальної власності


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print