Неформальна освіта – крок до професійного зростання викладачів катедри початкової освіти

Для сучасного викладача ЗВО, який бажає йти в ногу з часом, ідея безперервної освіти допомагає вирішити проблему самовдосконалення. Сучасна наука розвивається настільки швидко, що часто професійні знання, здобуті в процесі підготовки, вже за кілька років стають застарілими та потребують оновлення.

Однією зі складових освітнього процесу на катедрі початкової освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв (декан – докторка педагогічних наук, професорка Людмила Коваль, завідувачка – докторка педагогічних наук, професорка Алла Крамаренко) є неформальна освіта.

Катедра початкової освіти взяла активну участь у міжнародному онлайн-семінарі «Педагогическое образование 21 века: новые вызовы и решения» на платформі SKLAD (10.11.2021–01.12.2021 р.), за результатами якого кожен викладач отримав сертифікати.

Серед наукових здобутків катедри початкової освіти слід назвати проведення V Всеукраїнської науково-практична інтернет-конференції «Підготовка майбутніх педагогів у контексті впровадження концепції Нової української школи» (16 вересня 2021 р.). Її організація свідчить про тісний зв’язок з провідними ЗВО України: вже 5 років поспіль співорганізаторами цього заходу є Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України, Херсонський державний університет, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка.

Окрім того, колектив катедри взяв участь у роботі 3 конференцій нашого факультету: ІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю «Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти» (25–26 листопада 2021 р.), Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Траєкторія розвитку життєвих перспектив особистості в умовах сучасного освітнього простору» (30 листопада 2021 р.), І Всеукраїнській науково-практичній «Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі» (3–4 червня 2021 р.). Викладачі катедри підготували якісні виступи, які збагатили новими науковими ідеями кожну з конференцій.

Активну участь у роботі різноманітних конференцій, тренінгів і майстер-класів, тематика яких висвітлює інноваційні підходи до підготовки майбутніх фахівців у галузі початкової освіти, особливості організації освітнього процесу в Новій українській школі брала кандидатка педагогічних наук, доцентка катедри початкової освіти Лада Чемоніна. Уміло використовуючи набуті знання й уміння, на лекційних і практичних заняттях викладачка ознайомлює студентів із сучасними освітніми тенденціями, успішно формує фахові компетентності здобувачів вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта, створює умови для їхнього професійного зростання та зацікавлює майбутніх учителів початкової школи у здобутті неформальної освіти.

Кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри початкової освіти Ольга Попова для підвищення свого професійного рівня брала участь у конференціях різного рівня, відвідала тренінги, про що свідчать відповідні сертифікати.

Так, кандидатка педагогічних наук, доцентка катедри початкової освіти Катерина Степанюк підвищила кваліфікацію та взяла участь у таких заходах: міжнародна конференція «Наукова освіта: традиція та сучасність» (28.10.2021); тренінг для викладачів закладів вищої освіти «Цифрові інструменти для організації групової роботи студентів в умовах змішаного навчання» (на базі Центру викладацької майстерності «ArsDocendi» БДПУ) (25–29 жовтня 2021 р.); вебінар «Інтегрований курс мистецтва в школі: від рекомендацій до практики реалізації» (19.11.2021); ІІ всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти» 25–26 листопада 2021 року.

Кандидатка педагогічних наук, доцентка катедри початкової освіти Олена Малицька взяла участь у вебінарі компанії Clarivait «Хижацькі видання: розпізнати і не припуститися помилки» та отримала сертифікат.

Наукова школа докторки педагогічних наук, професорки Людмили Коваль (кандидатка педагогічних наук, доцентка Тетяна Ніконенко, кандидатки педагогічних наук, старші викладачки Марина Нестеренко, Крістіна Петрик) на чолі з керівницею долучилися до онлайн-проєкту видавництва «РАНОК» «Інтерактивна школа творчого вчителя»: осіння сесія вебінарів «НУШ як книга сучасного шкільного життя: пишемо розділи 1–5 разом» (17–25 листопада 2021 р.), за результатами якого отримали сертифікати.

З цією ж метою кандидатка педагогічних наук, доцентка Тетяна Ніконенко на сайті Всеосвіта пройшла програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників «Особливості організації формувального оцінювання в 3–4 класах НУШ» за напрямами «Предметне навчання», «НУШ», «Практичні прийоми», успішно склала тестування з опрацьованих тем та отримала сертифікат.

Старша викладачка Марина Нестеренко спрямовує власний професійний розвиток засобами неформальної освіти згідно зі своїм профілем. Коло її наукових інтересів складають особливості вивчення інформатичної освітньої галузі в початковій школі та використання сучасних цифрових технологій у роботі вчителя. Так, у рамках участі в проєкті USAID «Економічна підтримка Східної України», Марина Миколаївна успішно завершила базовий курс з відеомонтажу в Adobe Premiere Pro. Змістовним також було навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників від ARS Docendi Бердянського державного педагогічного університету, модуль «Діджиталізація викладання та навчання у вищій школі». Популярним джерелом отримання знань про нові цифрові технології в освіті є Національна онлайн-платформа для розвитку цифрової грамотності «Дія», на якому викладачкою пройдено курс для тренерів з цифрової освіти.

Задля підвищення рівня професійної компетентності кандидатка педагогічних наук, старша викладачка Крістіна Петрик успішно пройшла онлайн-курс «Ефективне використання онлайн-ресурсів для навчання англійської мови», взяла участь в інтернет-конференції «Сучасні тенденції у викладанні англійської мови» та вебінарах «Розвиток навичок ХХІ століття на уроках англійської мови за допомогою онлайн-сервісів Jamboard та WordWall» «Модерний pick up уроків англійської мови – територія НУШ» і по завершенню роботи отримала сертифікати.

Старша викладачка Ольга Качерова пройшла та завершила курси «Персональна ефективність», «SCORM Критичне мислення і інформаційна культура», «Інтегрований курс «Мистецтво»: теоретико-прикладний аспект» й отримала практичні і теоретичні знання та навички.

Реагуючи на виклики сьогодення, колектив катедри постійно знаходиться в творчому пошуку та обговорює перспективи на майбутнє.

За матеріалами кафедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print