Обговорення освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія у травматології та ортопедії», зі здобувачами вищої освіти

В листопаді 2020 року на кафедрі біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації факультету фізичної культури спорту та здоров’я людини відбулось чергове обговорення освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія у травматології та ортопедії». На розширене засідання кафедри було запрошено здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227Фізична терапія, ерготерапія.

Присутні приділили особливу увагу обґрунтованості розробленої освітньо-професійної програми, їі структурній та логічній побудові,  переліку та обсягу обов’язкових і вибіркових компонентів, що сприятиме наданню системних та якісних професійних знань, вмінь та навичок.

Світлана Хатунцева (завідувачка кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації) розповіла про систематичну і планомірну роботу професорсько-викладацького складу щодо впровадження освітньо-професійної програми відповідно до сучасних вимог забезпечення якості вищої освіти. Віталій Осіпов (гарант освітньої програми, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент) наголосив на перспективах професії, придатності до працевлаштування, надав інформацію щодо моніторингу зазначеної програми, її конкурентоздатність, розповів про особливості формування компетентностей майбутнього фахівця, які необхідні для ефективної професійної діяльності.

Здобувачі вищої освіти висловили свої думки та побажання щодо освітніх компонентів та їх змісту. Крім того, відбулося обговорення процедури формування та вибору дисциплін, які будуть формувати цикл дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти.

Зустрічі такого формату дають можливість врахувати позиції здобувачів вищої освіти під час перегляду освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія у травматології та ортопедії», спеціальності 227Фізична терапія, ерготерапія.

Богдан Бугай, здобувач освітньо-професійної програми

«Фізична терапія, ерготерапія у травматології та ортопедії»

Світлини з архіву автора


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print