Обговорення освітнього процесу на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв

22 січня 2021 року за ініціативи студради факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв відбулася онлай-зустріч зі здобувачами вищої освіти, метою якої було обговорення результатів зимової сесії та подальшого вдосконалення освітнього процесу. Слід зазначити, що учасниками були студенти денної та заочної форм навчання, бакалаврату та магістратури, що дало змогу обговорити актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців.

У ході відкритого спілкування студенти, а їх було близько 80, ділилися враженнями щодо форм та методів підсумкового контролю, який організовує деканат та викладачі, якість підготовки до сесії. Також піднімалися питання своєчасності надання та розміщення навчально-методичних матеріалів на онлайн-платформі MOODLE, об’єктивності оцінювання виконаних завдань, підготовки курсових проєктів, взаємодії з кураторами груп, дотримання принципів академічної доброчесності тощо. Обговорювалася процедура вибору студентами дисциплін на 2021–2022 навчальний рік.

У ході зустрічі здобувачі вищої освіти мали можливість пройти гугл-анкетування щодо задоволеності освітнім процесом на факультеті, результати якого будуть узагальнені на засіданнях кафедр та вченої ради ФППОМ.

Найбільш активними були здобувачі вищої освіти спеціальності «Хореографія», які відзначили, що, незважаючи на якісну організацію вивчення дисциплін із застосуванням дистанційних технологій, бракувало занять у танцювальних аудиторіях, концертної діяльності та живого спілкування з викладачами. Студенти були вдячні за надану можливість проходження практики в закладах освіти, що сприяло реальній взаємодії з учнями ЗЗСО та вихованцями позашкільних закладів.

Студрада факультету на чолі з головою Кирилом Цимбалюком задоволена результатами зустрічі та сподівається, що таке спілкування сприятиме підвищенню якісної підготовки майбутніх фахівців на факультеті, зокрема вивчення та врахування потреб здобувачів вищої освіти і вчасне реагування на них керівництва факультету.

Студрада факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print