Опонування дисертацій – важлива ланка наукової роботи

2 липня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.108.01 в Українській інженерно-педагогічній академії (м. Харків) відбувся успішний захист дисертації «Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки» Аліни Дрокіної на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Робота виконана під науковим керівництвом доктора педагогічних наук, доцента Ірини Упатової (Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради). Офіційні опоненти – Олена Іонова – докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та  спеціальній освіті (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди); Катерина Степанюк – кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри початкової освіти (Бердянський державний педагогічний університет – відзначили високий рівень підготовки дисертаційної роботи, достатню кількість публікацій за темою дисертації та належний фаховий рівень дисертантки.

Підсумком обговорень та дискусій щодо представленого на розгляд дослідження стало таємне голосування членів спеціалізованої вченої ради. Рішення було одностайним – присвоїти науковий ступінь кандидата педагогічних наук Аліні Дрокіній за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

За матеріалами катедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print