Передовий досвід стейкхолдерів

За останні декілька десятиліть був доведений вагомий вплив музики на процес оволодіння іноземною мовою. Саме тому інтеграція таких дисциплін, як «Музичне мистецтво» та «Англійська мова» уже неодноразово доводила свою ефективність. Саме навчання англійської за допомогою пісень допомагає створити необхідні умови для інтелектуального та творчого розвитку дитини, дає можливість подолати мовні та психологічні бар’єри, створює комфортну і продуктивну атмосферу на уроці.

24 листопада 2020 року вчителі-практики Ірина Сорокіна (ззсо №5), Єлизавета Перелигіна (Бердянський муніципальний ліцей) та Світлана Аширова (ззсо №3) та викладачі кафедри іноземних мов і методики викладання Ірина Школа та Юлія Прядко провели майстер-клас “Learning English through Music” для студентів освітнього ступеня бакалавр, які здобувають освіту за ОП Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова).

Майстер-клас було проведено із застосуванням дистанційних технологій на платформі Zoom.

Учителі-практики розкрили секрети навчання англійської мови за допомогою аутентичних англомовних пісень, поділилися досвідом використання музики та музичних ігор. Говорили про мотивацію, активізацію знань, різні види мовленнєвої діяльності та лінгвокраїнознавчий аспект. Ірина Сорокіна, Єлизавета Перелигіна та Світлана Аширова наголосили, що пісні як один з видів мовленнєвого спілкування є ефективним засобом засвоєння і розширення лексичного запасу, оскільки містять нові слова та вирази. У піснях вже знайома лексика зустрічається в новому контекстуальному оточенні, що допомагає її активізації. Більше того, пісні – прослуховування, аналіз, виконання – це групова активність, співпраця між членами групи, що допомагає перемогти стресову ситуацію, бар’єри в спілкуванні і вивчати мову більш ефективно.


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print