ПЕРША ЛІТНЯ НАУКОВА ШКОЛА

«ПОРІВНЯЛЬНІ СТУДІЇ В ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ: ІМАГОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ» ВІДЧИНИЛА СВОЇ ДВЕРІ В БДПУ

З 30 червня по 14 липня 2013 року Школу проводить Інститут філології та соціальних комунікацій БДПУ (директор – професор Ольга Дмитрівна Харлан) спільно з Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка, Науково-дослідним інститутом слов’янознавства та компаративістики БДПУ під егідою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії наук України.

Імагологія – це перспективна й актуальна галузь порівняльного літературознавства, яка стрімко розвивається в Україні. Вона займається дослідженням образів Свого і Чужого в письменстві, зокрема етнічними й культурними стереотипами у творах українських та зарубіжних літераторів.

Бердянські філологи мають чималий досвід досліджень у цій галузі. Проблеми імагології розглядалися на міжнародних та всеукраїнських конференціях, висвітлювалися в багатьох наукових виданнях – збірниках праць, монографіях, підручниках і посібниках. Результати студій із літературної компаративістики впроваджуються в навчальний процес під час читання багатьох фахових дисциплін в Інституті філології та соціальних комунікацій БДПУ, а також враховуються в науково-дослідній роботі зі студентами, аспірантами.

Лекції, семінари, творчі майстерні (воркшопи) у рамках Літньої школи будуть присвячені таким проблемам: методологія і провідні концепції сучасної імагології; національна ідентичність і стереотипи; слов’янська ментальність у літературі; мультикультуралізм у літературному вимірі; імагологія і проблеми перекладу.

За задумом, літня школа сприятиме ознайомленню молодих учених із сучасними літературознавчими методологіями, активізації їхніх досліджень у царині компаративістики.

До участі в школі зголосилися аспіранти й кандидати наук із Києва, Миколаєва, Мелітополя, Луганська, Харкова, Житомира, а також із міста Познань (Польща).

Лекторами школи запрошені провідні українські вчені, фахівці із порівняльного літературознавства, зарубіжної, української літератури та теорії літератури: доктори філологічних наук Євгенія Волощук, Юрій Ковалів, Борис Бігун, Володимир Єршов.

Заняття в літній школі проводять також бердянські науковці: доктори філологічних наук Ольга Харлан, Ольга Новик, кандидат філологічних наук Софія Філоненко.

Урочисте відкриття літньої школи відбулося в понеділок, 1 липня в конференц-залі першого корпусу БДПУ.

Учасникам школи запропонована, крім навчальної та наукової, цікава культурна та оздоровчо-рекреативна програма.

«УС»

Фото Романа Костромицького


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print