Підсумки професійної самоосвіти викладачів хореографії

Сучасні виклики сьогодення, інноваційні підходи до організації освітнього процесу в ЗВО формують у викладача нової формації потребу в активній та неперервній самоосвіті. Підсумовуючи результати першого півріччя 2020–2021 навчального року, можна констатувати зростання наукової, методичної та цифрової освіченості педагогічної спільноти кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін БДПУ.

Так, наукова компетентність викладачів підвищувалася завдяки публічним виступам на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях та семінарах, серед яких: I Міжнародна науково-практична конференція «Topical aspects of modern science and practice» (Франкфурт-на-Майні, Німеччина), VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи» (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини), V Міжнародна науково-практична конференція «Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва: тенденції та перспективи розвитку» (Львівський національний університет імені Івана Франка), ХVІІІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О. П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта в Україні і зарубіжжі: досвід, інновації, тенденції» (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна), Другий всеукраїнський відкритий науково-практичний он-лайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» (Національний центр «Мала академія наук України») та ін. У своїх виступах усі члени кафедри висвітлювали актуальні теми, які стосуються підготовки конкурентоспроможного фахівця, здатного викладати хореографію в ЗЗСО та позашкілля, ділилися набутим педагогічним досвідом.

Також кафедра теорії та методики навчання мистецьких дисциплін виступила ініціатором проведення І-го Всеукраїнського науково-практичного семінару «Вдосконалення освітніх програм з хореографії: практичні аспекти», який відбувся 27 листопада в рамках VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь, освіта, наука та мистецтво» на базі Уманського державного педагогічного університет імені Павла Тичини і зібрав майже всіх представників ЗВО країни, які готують фахівців хореографічного профілю.

Свою професійну компетентність викладачі активно підвищували в інформальній освіті, приймаючи участь у різноманітних форумах, вебінарах, семінарах, тренінгах на освітніх онлайн платформах (Національна академія педагогічних наук, Prometheus, Освіта org.ua, Всеосвіта та ін.). Усі учасники за результатами отримали сертифікати та були відзначені дипломами.

Науково-педагогічний склад кафедри не лише навчався, а й навчав інших. Підтвердженням тому стало проведення ІІ-го обласного семінару-практикуму «Діалог актуальних дискурсів хореографічної освіти: теорія, методика, практика» (16–17 жовтня 2020 року), який зібрав понад 30 керівників хореографічних колективів Запорізької області. Обмін досвідом допоміг визначитися з актуальними питаннями навчання хореографії, які доцільно враховувати під час професійної підготовки майбутніх фахівців.

Окрім того, в цьому півріччі пройшли планове підвищення кваліфікації в Уманському державному педагогічному університеті ім. Павла Тичини доцентка Олена Мартиненко та старша викладачка Олена Ємельянова. Завдяки плідній співпраці педагогів вдалося провести розширене засідання кафедр, які готують хореографів; організувати викладання гостьових лекцій, а також вивчити та перейняти успішний досвід із упровадження регіонального аспекту в зміст освітньо-професійних програм.

Розуміння викладачами хореографії освітніх потреб та сучасних вимог до підготовки конкурентоспроможного хореографа педагогічного та мистецького профілю сприяло активізації їх внутрішнього потенціалу й розвитку інноваційної діяльності, компетентному використанню інформальної освіти задля задоволення професійних потреб і амбіцій. Тож попереду нові перспективні плани щодо самоосвіти і саморозвитку, пов’язані з безперервним характером навчання й спрямовані на удосконаленням професійної майстерності: семінари, конференції, вебінари, тренінги та ін.


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print