Популярні жанри – у фокусі студентських наукових студій

11 травня 2021 року у рамках Фестивалю науки на факультеті філології та соціальних комунікацій відбувся студентський науковий семінар «Популярні жанри в літературі», організований кафедрою української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства (завідувачка – професорка Ольга Харлан) на базі платформи відеоконференцій Zoom.

Питанням масової літератури та культури приділяється особлива увага, оскільки їхнє розуміння потрібне для формування майбутнього вчителя і філолога. Семінар став підсумком вивчення вибіркових та факультативних дисциплін «Масова література», «Бестселери ХХ-ХХІ століття», «Детектив, пригоди, фантастика: популярні жанри літератури і масової культури» (викладач – професорка Софія Філоненко). У заході взяли участь здобувачі вищої освіти, які навчаються на освітніх програмах «Середня освіта (Англійська мова і література)», «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)», «Середня освіта (Мова і література (англійська))».

На семінарі прозвучали змістовні й цікаві доповіді Альони Чернишенко, Ксенії Ніколаєнко, Оксани Реви, Дар’ї Сластьонової (науковий керівник – професорка Софія Філоненко), В’ячеслава Вишнякова (науковий керівник – доцента Ольга Боговін). Усі доповіді супроводжувалися комп’ютерними презентаціями. Теми охоплювали актуальні питання вивчення популярних жанрів: історико-фантастичний цикл «Чужоземка» Діани Гебелдон, образ марсіян і Марсу у фантастиці, театральність у творчості Сомерсета Моема, образ гладіаторів у романах Саймона Скерроу, феномен фанфіків у масовій культурі. Учасники семінару продемонстрували вміння проводити наукові дослідження, працювати з науковими першоджерелами, формулювати гіпотези і аргументувати їх, обстоювати власні думки в дискусії. Матеріалом для студій стали класичні й сучасні твори британської, американської літератури, мережева література. Семінар сприяв не тільки поглибленню літературознавчих і читацьких компетентностей, які знадобляться під час викладання в середній та вищій школі, але й розвиткові «soft skills», лідерських якостей, самостійності і креативності в науковому пошуці, академічній комунікації, вмінню працювати з інформацією.

За матеріалами кафедри української та зарубіжної літератури

і порівняльного літературознавства


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print