Розширене засідання Ради молодих учених БДПУ

Публікування результатів досліджень українськими вченими в міжнародних наукових журналах на сьогодні є одним із шляхів інтегрування української науки у систему світової комунікації. Прийняття статті до публікації в міжнародному виданні передує правильне її оформлення із використанням того стилю цитування, який вимагається конкретним виданням

Сьогодні, 28 листопада, Рада молодих учених БДПУ провела розширене засідання, на якому одним із питань був розгляд міжнародних стилів цитувань. Інформативну доповідь представила докторант, кандидат філологічних наук, доцент української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Ольга Боговін, яка докладно розповіла про різницю основних вимог у оформленні різних стилів міжнародних цитувань.

У червні 2016 року Міністерство освіти та науки України представило на обговорення проект Наказу від 30.06.2016 «Вимоги до оформлення дисертації», в якому сказано, що список використаних джерел у дисертації «може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором одним із стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій». До цього рекомендованого переліку включено 9 міжнародних стилів, які відображають всі галузі наукових досліджень: MLA (Modern Language Association) style, APA (American Psychological Association) style, Chicago/Turabianstyle, Harvard style, ACS (American Chemical Society) style, AIP (American Institute of Physics) style, IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style, Vancouver style, OSCOLA.

Ознайомитись з презентацією доповіді можна за посиланням https://bdpu.org.ua/rmu/young-scientist/

 

unnamed (1)

unnamed (2) unnamed

Тетяна Нікішина,
голови Ради молодих учених БДПУ

Світлини з архіву Ради

 


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print