Стажування в Куявському університеті в Польщі

У серпні і на початку вересня 2020 року докторка філологічних наук, професорка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства БДПУ Філоненко Софія Олегівна пройшла науково-педагогічне стажування «Педагогічна та психологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС» за фахом «Психологічні та педагогічні науки» у Куявському університеті в місті Влоцлавек, Республіка Польща, у дистанційному форматі.

Тематичний обсяг стажування передбачав розгляд актуальних тем з проблем сучасної освіти, які підвищують фахову компетентність викладача. Зокрема, висвітлювалися такі теми: «Форми організації інклюзії у закладі загальної середньої освіти для дитини з інвалідністю (досвід Польщі)», «Організація співпраці наукового керівника з іноземними аспірантами в освітньому процесі закладів вищої педагогічної освіти», «Історичний та сучасний досвід професійної підготовки соціальних педагогів в Польщі», «Використання інтерактивних технологій під час формування комунікативної компетентності студентів», «Комунікативна компетентність викладача як детермінант його готовності до професійної діяльності», «Проблема підвищення якості педагогічної освіти. Досвід останнього реформування освіти Республіки Польща» тощо.

Під час стажування усім учасникам пропонувалася можливість прослухати онлайн-лекції англійською мовою докторки Джоанни Скиби (Куявський університет): «Social media and their role in didactics under COVID-19», «Aspects of academic writing in Poland», «The role of life-learning in innovative economics».

Професорка Софія Філоненко узяла участь у семінарі-тренінгу та впродовж стажування підготувала науково-методичну доповідь з теми: «Підготовка вчителя-філолога до викладання масової літератури в школі». У ній узагальнений досвід викладання вибіркових і факультативних курсів на факультеті філології та соціальних комунікацій БДПУ: «Детектив, пригоди, фантастика: популярні жанри літератури і масової культури», «Масова література». Доповідь надрукована у збірнику наукових праць за результатами стажування:

Філоненко С.О. Підготовка вчителя-філолога до викладання масової літератури в школі. Scientific and Pedagogic Internship “Pedagogical and Psychological Education as a Component of the Education System in Ukraine and the EU countries”: Internship Proceedings, August 3 – September 11, 2020. Wloclawek: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. Pp. 237-240.

Текст і фото – кафедра української та зарубіжної літератури

і порівняльного літературознавства


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print