Сучасні літературознавчі концепції: лекція для студентів-філологів

21 жовтня 2021 року на факультеті філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету була проведена гостьова лекція доктора філологічних наук, професора Запорізького державного медичного університету Тетяни Гребенюк «Метамодернізм в українській літературі: соціокультурний контекст формування феномену».

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОПП «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)», «Середня освіта  (Українська мова і література). Англійська мова» та другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОПП «Філологія» ознайомилися з теорією метамодернізму в трактуванні сучасного літературознавства.

Ініціаторами проведення стали викладачі кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства. Лекція відбувалася на платформі Zoom, тому можливість приєднатися мали і представники інших навчальних закладів України. Захід завершився дискусією з актуальних питань сучасного літературознавства.

Зустрічі з провідними літературознавцями та письменниками стали традицією на факультеті філології та соціальних комунікацій БДПУ. Вони сприяють удосконаленню теоретичної та практичної підготовки майбутніх вчителів нової української школи.

Ольга ХАРЛАН,
професор кафедри української та зарубіжної літератури
і порівняльного літературознавства


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print