Сучасні засоби опанування дисциплін

Професорсько-викладацький склад кафедри дошкільної освіти,  в умовах карантину, продовжує активно працювати в дистанційному форматі. Викладачі кафедри дошкільної освіти пропонують здобувачам вищої освіти різні можливості повного та якісного дистанційного опанування навчальних курсів: платформу MOODLE, електронну пошту, соціальні мережі, месенджери Viber, WhatsApp, Telegram тощо.

Звичайно, виникає багато питань і, зрозуміло, що дистанційне навчання – це тільки альтернатива, яка у повній мірі не може замінити класичну форму навчання, але, відповідно до інноваційної освітньої парадигми поняття «навчити» означає «навчити навчатися», самостійно здобувати, аналізувати, інтерпретувати інформацію, прагнути до постійного вдосконалення, саморозвитку, самореалізації. Саме це викладачі та студенти спеціальності 012 Дошкільна освіта й роблять сьогодні – навчаються навчатися дистанційно.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти в умовах карантину покликана навчити молодь опрацьовувати необхідні джерела, виконувати практичні та індивідуальні завдання, чітко формулювати свої думки й, головне, відповідально ставитися до навчання.

Викладачі не тільки надають різноманітні навчальні матеріали для самостійного опрацювання (лекції, завдання для практичних занять, контролю та самоконтролю, навчальні програми з переліками питань та списками літератури, електронні підручники й посібники, методичні рекомендації),

Так, у рамках вивчення дисципліни «Професійно-комунікативна культура вихователя ЗДО» з теми «Емпатійний складник професійно-комунікативної культури вихователя закладу дошкільної освіти» асистент кафедри дошкільної освіти Леся МОРОЗ-РЕКОТОВА провела практичне заняття в онлайн-форматі на платформі Zoom. Учасниками були здобувачі вищої освіти 401 групи спеціальності 012 Дошкільна освіта ФДССО. На цьому занятті, як і на попередньому, здобувачі опановували метод ненасильницького спілкування М. Розенберга, вирішуючи завдання-ситуації професійного спілкування. Деякі з них потребували вдумливості, а деякі – звеселяли. Так чи інакше – учасники цього заняття стали на 8 кроків ближче до мети!

Асистент Наталя ГРИГОР’ЄВА проводить індивідуальні консультації зі здобувачами з дисципліни «Педагогіка раннього дитинства», з метою уточнення методичних настанов щодо виконання різних видів роботи. Повне методичне забезпечення курсу створено на платформі Google Classroom. У Classroom зручно працювати і викладачеві і студентам, оскільки сервіс забезпечує користувачів універсальним робочим апаратом, має зручний, інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс і можливості, необхідні учасникам освітнього процесу (дозволяє оцінювати роботи здобувачів за встановленими заздалегідь критеріями, дає можливість коментувати завдання та «підглядати» за роботою одногрупників).

Тож, продовжуємо працювати в онлайн-форматі та відповідально створювати віртуальний навчальний простір із використанням сучасних цифрових технологій!

Юлія СЕМЕНЯКО, старший викладач кафедри дошкільної освіти, к.п.н.


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print