Вдалий старт професійного життя вчителів початкової освіти та практичних психологів

З 30.11.2021 р. по 15.12.2021 р. на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв (декан – професорка Людмила Коваль) відбулася підсумкова атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта денної та заочної форм навчання в онлайн форматі.

Екзаменаційна комісія у складі канд. пед. наук, доц. Тетяни Ніконенко (голова), д. п. н., проф.: Алли Крамаренко, Лариси Лісіної, Ірини Барбашової; канд. пед. наук, доц.: Ольги Попової, Лади Чемоніної, Олени Малицької, Катерини Степанюк; канд. психол. наук, доц.: Олени Горецької, Тетяни Малихіної, Ольги Фролової, Ірини Черезової та секретаря канд. пед. наук, ст. викл. Крістіни Петрик відзначила високий рівень підготовки майбутніх фахівців.

У професійній підготовці вчителя початкової школи теорія і практика мають бути невіддільними. Тому, поряд із з’ясуванням знань теоретичного матеріалу, в зміст комплексного кваліфікаційного іспиту як зі спеціальності так й зі спеціалізації на освітньому ступені «магістр» вводилася й практична складова, тобто виконання завдань, різноманітних вправ, що забезпечують особистісно-орієнтований, диференційований, комплексний і технологічний підходи до професійної підготовки фахівців в галузі початкової освіти.

Аналіз перебігу та кінцевих результатів підсумкової атестації дає вагомі підстави стверджувати, що освітній процес на кафедрах факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету забезпечується на належному фаховому рівні, а випускники денної та заочної форми навчання цілком заслуговують на присвоєння відповідних кваліфікацій.

Щиро вітаємо здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта денної та заочної форм навчання з успішним складанням підсумкової атестації та бажаємо їм нових звершень та вдало реалізуватись в професії.

За матеріалами катедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print