Захист кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) робіт ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» на гуманітарно-економічному факультеті

06 грудня та 20 грудня 2021 року на гуманітарно-економічному факультеті проведено захист кваліфікаційних робіт здобувачів денної та заочної форм навчання магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Головою екзаменаційної комісії призначено к.е.н., доцента кафедри менеджменту та адміністрування Катерину Леміш.

До складу членів комісії увійшли викладачі кафедри економіки, підприємництва та фінансів: к.е.н., доцент Михайло Гриценко, к.е.н., доцент Ганна Костенко.

На захист кваліфікаційних робіт магістрів завітали представники компанії «Сільпо» – менеджер з персоналу Катерина Куманецька та фахівець з персоналу Ольга Савченко, що підтверджує тісну співпрацю випускової кафедри з роботодавцями в організації освітнього процесу та подальшого працевлаштування випускників.

Під час захисту кваліфікаційних робіт відбулися жваві дискусії серед присутніх стосовно проведених досліджень здобувачами вищої освіти у галузі фінансів на мікро-, мезо- та макрорівні. Представлені на захист кваліфікаційні роботи відзначались не тільки науковою новизною, але й мали практичне значення.

Обговорення результатів досліджень відзначалося нагальністю й актуальністю їх проведення в умовах сучасного становлення національної економіки України, що стосувалося управління фінансовими ресурсами місцевого самоврядування, управління діяльністю страхових компаній в умовах глобалізації, управління фінансовим потенціалом суб’єктів підприємництва, формування стратегічної моделі управління фінансовими ресурсами підприємств, реалізації фінансового механізму забезпечення антикризового управління суб’єктів підприємництва тощо.

Вітаємо здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з успішним захистом та бажаємо їм успіхів у подальшій реалізації своєї професійної діяльності!

За матеріалами

кафедри економіки, підприємництва та фінансів


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print