Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації – опоненти у інституті педагогіки НАПН України

9 вересня на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.452.05 в Інституті педагогіки НАПН України відбувся успішний захист дисертаційного дослідження Безносюк Н.С. на тему «Методика формування професійно орієнтованого навчання хімії майбутніх учителів трудового навчання та технологій» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія) (науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент Блажко О.А., Вінницький державний педагогічний університет, завідувач кафедри хімії та методики навчання хімії).

Офіційними опонентами на захисті були доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України Ярошенко О.Г та кандидат педагогічних наук Пшенична Н.С., доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ.

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією засідання проводилося дистанційно.

Пшенична Н.С.

світлини з архіву кафедри


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print