Запрошуємо вас взяти участь

Бердянський державний педагогічний університет (Україна)
Вища школа управління і адміністрації в Ополє (Польща)
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (Україна)
Інститут дослідження просторового розвитку (Україна)
Національний університет цивільного захисту України (Україна)
Одеський національний політехнічний університет (Україна)
Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка (Україна)

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь в роботі

IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

«Сучасні проблеми забезпечення якості життя в глобалізованому світі»

Конференція відбудеться 29 листопада 2019 р.

Мета конференції – обговорення наукових і практичних проблем підвищення якості життя в умовах глобалізації, закономірностей і основних тенденцій зміни різних аспектів якості життя людей.

Секції конференції:

Секція 1. Методологічні та методичні засади вивчення феномена «якість життя»: філософський і психологічний аспекти.

Секція 2. Особливості використання фінансових і економічних інструментів для підвищення якості життя.

Секція 3. Роль і місце фізичної культури і спорту у формуванні здорового способу життя як основи підвищення її якості.

Секція 4. Духовність і гуманізм як фактори зміцнення особистісного ресурсу та підвищення якості життя.

Секція 5. Вплив засобів та каналів комунікації на якість життя людей.

Секція 6. Механізми юридичної відповідальності в умовах глобалізації.

Секція 7. Міждисциплінарний підхід до вирішення проблеми підвищення якості життя в сучасному світі.

До кінця 2019 р. планується формування електронного збірника наукових статей (Volume of Scientific Papers). Електронному збірнику буде привласнений індекс ISBN польського академічного видавництва. Електронний збірник буде розміщений на сайтах вишів-організаторів конференції. Кожному учаснику конференції буде висланий сертифікат (в електронному вигляді).

 

Вимоги до оформлення тез:

Шрифт: Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, поля 20 мм з усіх боків, абзац 1.

Оформлення:
1-й рядок – назва роботи (всі літери прописні, напівжирний шрифт).

2-й рядок – П.І.Б. автора / співавторів (курсив).

3-тя рядок – місце роботи, місто, країна (курсив).

4-й рядок – e-mail автора / співавторів (курсив).

5-й рядок – пропуск.

Вирівнювання – посередині рядка.

6-й рядок – текст статті (з абзацу)

Обсяг: 4-10 сторінок.

Мова: англійська, польська, українська, російська.

 

Організаційний внесок за участь у конференції складає 350 грн. (70 злотих / 15 євро / 15 доларів) і використовується на часткове покриття витрат з підготовки та проведення конференції, створення макета збірника тез, виданню обов’язкових до розсилки примірників збірки матеріалів конференції, оформлення сертифіката учасника конференції.

Кошти необхідно перерахувати:

для учасників з України – переказом на рахунок 5168 7427 0729 8158 (Приватбанк), призначення платежу «За участь в конференції (П.І.Б.)»;

для учасників з Польщі – на картковий рахунок 10 1240 1431 1111 0010 5300 8560 Bank Pekao, Polska. SWIFT: PKOPPLPW. Призначення платежу: «Conference fee (name of participant or organization)».

для учасників з інших країн – на картковий рахунок SK13 8360 5207 0042 0553 8339, mBank, Slovakia. Payment: “Conference fee (name of participant)”.

 

Для участі в конференції необхідно надіслати до 25 листопада 2019 р. в оргкомітет на електронну адресу conference.2016@ukr.net

  • заявку на участь (на кожного автора/співавтора заповнюється окремі заявки, які надсилаються одним файлом);
  • статтю;
  • копію квитанції про сплату оргвнеску.

 

Зразок

ОСОБЛИВОСТІ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ ТА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Іваненко В.С.1, Яремчук О.В.2

Харківський національний університет, м. Харків, Україна

1 ivanenko_v_s@ukt.net, 2 Yaremchuk@i.ua

 

Текст….текст…..текст…..текст…..текст…..текст…..текст…..текст…..тексттекст…..текст…..текст…..текст…..текст…..текст…..текст…..текст…..текст…….

 

Література


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print