Здобутки учасників наукового гуртка «Музикант-науковець»

Наукова робота бакалаврів середньої освіти є невід’ємною складовою підготовки конкурентоспроможних спеціалістів і одним із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою.

23 грудня 2020 року Радою молодих вчених БДПУ спільно із Державним університетом Малайзії штату Паханг (Малайзія), Заслуженим Автономним університетом Пуебла (Мексика), The Company «DEL a.s.» (Чехія) було ініційовано проведення ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Пріоритетні напрямки розвитку науки і освіти».

У роботі зазначеної конференції взяла участь студентка 4 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кристина Гончарова (науковий керівник – Вікторія Григор’єва, к.пед.н., доцентка кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін). Здобувачка вищої освіти також опублікувала у збірнику матеріалів конференції тези доповіді на тему: «Методи засвоєння диригентського жесту на початковому етапі навчання диригуванню у фаховій підготовці майбутніх вчителів музики».

Зазначена наукова робота відбувалась у рамках діяльності наукового гуртка «Музикант-науковець» (керівники: к.пед.н., доцентка Вікторія Григор’єва та к.пед.н., доцентка Анетта Омельченко).

За результатами роботи конференції студентка та її науковий керівник отримали відповідні сертифікати.

Вікторія Григор’єва,

к.пед.н., доцентка кафедри теорії та

методики навчання мистецьких дисциплін


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print