Вітаємо Ювіляра!

ШАНОВНИЙ ОЛЕКСАНДРЕ ПЕТРОВИЧУ!
Теплого літнього дня, оповитого сонячним серпанком, зустрічаєте
Ви прекрасний ювілейний День народження!
Доля не всім і не завжди дарує прекрасне життя. Вона обирає лише найкращих, найсильніших, найбільш гідних і витривалих, тих, хто у славний
ювілей може пишатися і гордитися собою.
Ми горді з того, що маємо змогу працювати і спілкуватись із Вами – багатогранною, шляхетною людиною, мудрим науковцем, педагогом-порадником, який увібрав у собі найкращі людські якості: професіоналізм, ерудицію, чудове почуття гумору, вимогливість у стосунках.
Поціновуємо Вашу відданість служити людям за покликом душі, за велінням розуму. Сильні духом і міцні вдачею, Ви вміло поєднуєте внутрішню гармонію, інтелігентність, неперевершене почуття прекрасного з високим рівнем професійних якостей, умінням зорієнтуватися на реалізацію нових ідей та проектів.
Бажаємо Вам цікавих ідей і творчих знахідок у роботі, повноти і неповторності життя, невичерпних творчих сил і натхнення, справжнього щастя та щирої людської вдячності.
Нехай доля шле Вам добро і щастя, міцне здоров’я та достаток,  а в майбутньому на Вас чекає ще багато наповнених корисними справами і земними радощами років!

1. ФОТО Ювілей Мягченко О.П. УС

 У день ювілею особливо хочеться, щоб люди, які заслуговують на нашу сердечну вдячність і глибоку повагу, були поруч, щоб ми могли почути їхні спогади і роздуми, щоб вони мали можливість почути про те, яке місце вони займають у житті інших. Цю святкову статтю присвячуємо 70-РІЧЧЮ від дня народження професора Мягченка Олександра Петровича, яку задумано у вигляді автобіографії і того, що залишилося за її межами. Для всіх нас, його колег і учнів, він присутній не тільки в Енциклопедії університету, у бібліографіях, цитатах з його праць, а й у звичайних людських стосунках, сповнених поваги і тепла. Отож, слово про Ювіляра.

Мягченко Олександр Петрович народився 30 червня 1947 року у м. Бердянську, з 1954 р. по 1965 рік навчався у СШ №6 м. Бердянська. По закінченні 11 класів вступив на перший курс фізико-математичного факультету Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко, який закінчив у 1971 році, отримавши спеціальність «Математика».

З 1970 до 1973 р.р. Олександр Петрович вже працював інженером лабораторії технічних засобів навчання Бердянського державного педагогічного інституту (БДПУ) ім. П. Д. Осипенко.

1

З 1973 Мягченко Олександр Петрович розпочав педагогічну діяльність вчителем фізики у СШ №6 м. Бердянська, де працював до 1977 року, а у 1977 році вступив на денне відділення аспірантури Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту за спеціальністю «Неорганічна хімія». Кандидатська дисертація “Исследование комплексообразования солей двухвалентных кобальта и меди с имидазолом, 3/5/-метилпиразолом и их замещенными в неводных растворах” (гриф ДСК) зі спеціальності 02.00.01 – Неорганічна хімія, яку Мягченко О.П. захистив у 1981 році хв спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту і отримав ступінь кандидата хімічних наук, стала підсумком досліджень, над якими уважно, наполегливо, творчо працював Олександр Петрович, людина широкого кола наукових інтересів, енциклопедичних знань, чіткого методологічного підходу. З 1981 по 1990 років працював начальником науково-дослідницької лабораторії Науково-дослідницького відділу Бердянського виробничого об’єднання зі жниварок.

З 1989 року Олександр Петрович продовжив педагогічну діяльність у Бердянському державному педагогічному інституті. У 1990 році отримав вчене звання доцента, з 1994 по 1996 роки завідував кафедрою природознавства Бердянського державного педагогічного університету.

2

З 1997 по 2005 роки Олександр Петрович Мягченко працював в Азовському регіональному інституті управління (м. Бердянськ) при Запорізькому державному університеті на посаді професора кафедри менеджменту готельного, туристичного сервісу. У 1997 році отримав вчене звання професора Міжнародної кадрової академії Європейської сітки національних інформаційних центрів з академічного визнання та мобільності. В 1995 році Олександра Петровича обрано дійсним членом Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності, академіком екології.

З 2005 по 2011 роки Мягченка О.П. працював завідувачем кафедри екології та природознавства Бердянського державного педагогічного університету. З 2011 р. працює на посаді доцента кафедри біології, екології та БЖД (з 2016 року кафедрі основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології) Бердянського державного педагогічного університету.

Загальний науково-педагогічний стаж Мягченко Олександра Петровича складає 35 років, з них 20 років у Бердянському педагогічному університеті.

Плідну і наполегливу науково-педагогічну діяльність у Бердянському педагогічному університеті Олександр Петрович Мягченко поєднує з нелегкою працею в галузі дослідження екологічного стану Азовського моря, соціальної екології, а також хімічної екології, зокрема у сфері розробки хімічних протекторів на основі кремнійорганічних метілідів піридинію, імідазолу та піразолу для захисту культурних рослин від несприятливих екологічних факторів. Під його керівництвом були виконані держдоговірні роботи з розробки санітарного паспорта рідинних відходів та способу очищення стічної води електрохімічним методом та використання відходів виробництва кабелю на заводі «Азовкабель» (м. Бердянськ, 1996 р.), держдоговірна робота «Исследование химических, физических свойств и классов опасности промышленных отходов» Бердянського виробничого об’єднання зі жниварок (м. Бердянськ, 1989 р.), розроблено екологічний паспорт Бердянського району.

Мягченко О.П. веде активну освітньо-виховну роботу з населенням через засоби масової інформації, факультативну працю зі студентами, які цікавляться наукою. Крім того, Олександр Петрович обирався депутатом міської ради м. Бердянська. На громадських засадах є керівником неприбуткової громадської організації «Міжнародний екологічний фонд «Азовське море»», заснованої у 1994 році. Також керує гуртком “Соціально-екологічні проблеми Північного Приазов’я України», результати роботи якого висвітлюються на щорічних студентських конференціях БДПУ.

Олександр Петрович взяв участь у роботі більше 60 всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, організував роботу Всеукраїнської науково-практичної конференції «Еколого-економічні проблеми Північного приазов’я: економіка, екологія, освіта» (м. Бердянськ, 2006 р.) та міжнародної науково-практичної конференції «Еколого-економічні проблеми України, Азово-чорноморського басейну: економіка, екологія, освіта» (м. Бердянськ, 2007 р.).  З 2003 по 2005 роки брав участь у роботі науково-методичної комісії та ради з безпеки життєдіяльності Міністерства освіти і науки України.

3

Такою бачимо біографію Олександра Петровича Мягченка, кандидата хімічних наук, професора, авторитетного ученого, автора численних праць, які звучать по цілому світові, далеко за межами нашого континенту, аж до Сполучених Штатів Америки… І перше, що впадає у вічі читачеві цих стислих, на перший погляд, позбавлених емоцій рядків – це вишукана, глибока скромність Олександра Петровича, справжнього Вченого, який не звик розповідати про себе. Та в цьому й немає потреби: за нього говорять – і ще й як красномовно! – його праці. Мягченко О.П. є автором, співавтором 253 опублікованих наукових робіт, з них в галузі хімії комплексних сполук – 45, в тому числі 10 авторських свідоцтв про винаходи, у галузі екології 208 наукових публікацій, в тому числі 30 підручників, навчально-методичних посібників для шкіл та вищих навчальних закладів. Він є автором підручника для студентів вищих навчальних закладів “Основи екології” з грифом МОН (2008), співавтор підручників «Екологія рідного краю” для 9 та 10 класів середньої школи. Автор 4 навчальних посібників з екології, економіки та безпеки життєдіяльності людини для студентів вищих навчальних закладів, які мають гриф Міністерства освіти і науки України: «Екологічні проблеми Північного Приазов’я» (2003), «Безпека життєдіяльності людини та суспільства» (2008), «Біохімія людини» (2011), «Основи економічної безпеки» (2011).

 

Праці Мягченка О.П. представлені на міжнародній арені.  У Штаб-квартирі ООН (США, Нью-Йорк) 13 квітня 2017 проходила 26-та Міжнародна конференція з охорони здоров'я і навколишнього середовища «Глобальні партнери для глобальних рішень «Здоров'я і довкілля…», яку проводила  організація “World information  Transfer (WIT)”, яка має загальний консультативний статус при ООН і займається питаннями охорони навколишнього середовища та поширенням екологічної освіти. У цій конференції брав участь наш ювіляр з доповіддю на тему «Соціально-екологічні проблеми Азово-Чорноморського басейну та шляхи подолання його екологічної кризи». Науковий доробок бердянського вченого був зацікавлено та схвально сприйнятий учасниками конференції.

За сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, видання високоякісних підручників та навчальних посібників, упровадження в освітній процес досягнень науки, техніки, передового педагогічного досвіду, виховання студентів Мягченко О.П. нагороджений грамотами ректорату Бердянського педагогічного університету, міського голови м. Бердянська, Почесною грамотою департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2016 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. Ювіляр є відмінником народної освіти (1992 р.), має відзнаки Міністерства освіти і науки України: “За наукові досягнення” (2006 р.), за розвиток вищої освіти в Україні нагороджений відзнакою ім. “Петра Могили” (2009 р.).

Нам, його студентам, учням і колегам, пощастило, що цей визначний Науковець, талановитий Педагог, ця Щаслива Людина працює на кафедрі основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології Бердянського державного педагогічного університету.

Хай Вам завжди щастить, наш шановний Ювіляре!

Колектив кафедри основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології

 

 

 


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print