Як кафедра соціальної роботи та інклюзивної освіти Дні науки – 2019 відзначала

Дні науки 2019 на кафедрі соціальної роботи та інклюзивної освіти видались надзвичайно цікавими та насиченими як для здобувачів вищої освіти, так і для викладачів. Традиційні та інноваційні формати заходів, цікаві наукові дискусії, обмін думками та науковий стимул – усе це стало можливим завдяки злагодженій та професійній діяльності викладачів кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти та здобувачів вищої освіти зі спеціальностей «Соціальна робота» і «Соціальна педагогіка».

Дні науки 2019 кафедра соціальної роботи та інклюзивної освіти почались раніше ніж на інших кафедрах та факультетах БДПУ. Адже з 10 травня стартувала  онлайн-вікторина  «Цікава соціальна робота» у соціальній мережі Facebook – принципово нова та інноваційна для БДПУ форма активізації студентських наукових досліджень, яку розробила та впровадила старший викладач кафедри Анастасія Попова. Онлайн-вікторина тривала з 10 травня 12.00 до 13 травня 20.00, у рамках чіткого дедлайну. Метою вікторини було активізувати пошуково-дослідницькі навички здобувачів вищої освіти у контексті пошуку цікавої інформації про історію та сучасність соціальної роботи та навчити працювати у чітко визначених часових рамках. Усього в онлайн-вікторині прийняло участь 34 студенти, серед яких програмою було обрано одного переможця на основі двох критеріїв – кількості правильних відповідей і часу, які учасники вікторини витратили на їх пошук. Переможцем вікторини стала Анастасія Сердюченко, здобувач вищої освіти 1-го курсу зі спеціальності 231 «Соціальна робота».

13 травня доцентом кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти Сергієм Улюкаєвим проведено захід «Як правильно захищати свою точку зору» у форматі надзвичайно цікавої наукової дискусії. Студентам було запропоновано цікаву теорію про способи та шляхи відстоювання власної думки, а також надано можливість виявити здібності науковця у формулюванні наукового апарату звичайного речення «_____». Дискусія дала можливість здобувачам зрозуміти, що кожен має право на свою наукову думку і життєву позицію, яка відповідає його життєвим цінностям та пріоритетам.

14 травня кафедра організувала та провела традиційний захід   – студентська наукова секція «Актуальні проблеми соціальної роботи та інклюзивної освіти» під керівництвом доцента кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти Наталії Захарової. У рамках секції здобувачі вищої освіти зі спеціальностей «Соціальна робота» та «Соціальна педагогіка» мали змогу представити результати роботи у рамках магістерських досліджень, обмінятися думками, досягненнями та отримати науковий стимул на подальші наукові звершення.

Не дивлячись на те, що захід проводився у класичному науковому форматі – у ньому знайшлося місце як для формальної так і неформальної частини, яку дуже полюбляють наші здобувачі.

Формальна частина заходу передбачала звіт про наукову та міжнародну діяльність наших студентів, яка цього року представлена участю та перемогами у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також у Всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальностей «Соціальна педагогіка» та «Соціальна робота»; а також наукові та публіцистичні доповіді студентів у рамках магістерських і перспективних досліджень під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри. Зокрема, свої наробки представили:

Тесленко Катерина, здобувач 1-го курсу ОС «Магістр». Тема: «Мобільна лекотека як форма інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в умовах сільської громади» (науковий керівник: к.пед.н., доц. Н. М. Захарова);

Костенко Анастасія, здобувач 1-го курсу ОС «Магістр». Тема: «Інклюзивна освіта в закладах дошкільної освіти» (науковий керівник: к.пед.н., доц. С. Г. Улюкаєв);

Шалупня Євгеній, здобувач 1-го курсу ОС «Магістр». Тема: «Соціально-педагогічні умови формування лідерських якостей молоді в системі позашкільної освіти» (науковий керівник: к.пед.н., доц. А. О. Тургенєва);

Копил Дар’я, здобувач 1-го курсу ОС «Магістр». Тема: «Сучасні тренди проведення профорієнтаційної роботи в діяльності соціального педагога» (науковий керівник: к.пед.н., ст. викладач А. С. Попова);

Сердюченко Антон, здобувач 1-го курсу ОС «Магістр». Тема: Переваги та відмінні риси інтернаціоналізації вищої освіти» (науковий керівник: к. пед. н., доц. К. В. Петровська);

Піддубна Юлія, здобувач 2-го курсу ОС «Бакалавр». Тема: «Трансформація стереотипних уявлень про соціальні ролі жінки в українському суспільстві: гендерний аспект» (науковий керівник: асистент Н. В. Михайленко).

Змістовні та цікаві доповіді здобувачів були представлені у традиційному та публіцистичному форматах із використанням яскравих презентацій та викликали неабиякий інтерес серед своїх колег, який супроводжувався цікавою дискусією після кожної доповіді.

Неформальна частина заходу передбачала вручення грамот та корисних подарунків найкращим з кращих студентам-науковцям (Піддубна Юлія, Костенко Анастасія, Копил Дар’я), учасникам та переможцям Всеукраїнських студентських конкурсів (Тесленко Катерина), олімпіад (Шалупня Євгеній, Рибнікова Наталя), онлайн-вікторини «Цікава соціальна робота» (Сердюченко Анастасія).

Приємністю заходу стала неочікуване вручення грамот і подяк Ректора для професорсько-викладацького складу кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти. За підготовку  студентів-переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та студентських олімпіад були нагороджені к. пед. н., доц. Н. М. Захарова, А. О. Тургенєва, за захист кандидатської дисертації – к. пед. н. А. С. Попова.

Хоч захід мав традиційний характер – його учасникам стало можливим зробити його інноваційним, прогресивним  та надзвичайно цікавим.

15 травня відбувся Акселератор «Волонтер 2018 – 2019 рр.» – щорічний святковий традиційний захід звіт-посвята, який проводиться в рамках Всеукраїнського фестивалю науки під керівництвом доцента кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти Анастасії Тургенєвої. Його метою є популяризація волонтерської діяльності серед здобувачів вищої освіти БДПУ і школярів міста Бердянськ!

Традиційно у цей день досвідчені волонтери звітуються про свою роботу за рік, діляться набутим досвідом, нагороджуються найактивніші волонтери, і найголовніше – відбувається посвята у Волонтери новачків з числа здобувачів вищої освіти БДПУ та школярів міста, які пройшли навчання у щорічній «Школі волонтерів» при волонтерському загоні «Палітра добра» (керівник: к. пед. н., доц. А. О. Тургенєва).

Цьогоріч волонтерська діяльність була надзвичайно плідною, було взято участь у різних заходах соціального спрямування,  великій кількості форумів, стажувань в Україні та закордоном. Усього, цього року подяками, грамотами та символічними подарунками нагороджено 32 волонтери. Посвяту у волонтери пройшли 12 здобувачів вищої освіти зі спеціальностей «Соціальна робота», «Дошкільна освіта», «Спеціальна освіта», 7 школярів ЗЗСО № 11 міста Бердянськ.

17 травня за ініціативи завідувача кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти, к. пед. н., доц. Катерини Петровської відбувся Гараж ідей «Пітчинг наукових проектів соціального спрямування» – захід нового та цікавого формату, який широко застосовується у проектуванні. У рамках якого здобувачі вищої освіти з 2-го по 4-й курс мали можливість представити свої соціальні проекти та прокачати власний рівень соціальної відповідальності.

У рамках гаражу ідей були представлені такі проекти:

«Школа волонтерів» – розробники: Рибнікова Н. та Руденко А. (здобувачі 3-го курсу спеціальності «Соціальна робота»);

«50 відтінків заводу», «Будь людиною, прибери за твариною» – розробники: Дернова К., Зленська Д., Солонська Ю., Лантух Л., Петренко Є., Рубцова К. (здобувачі 4-го курсу спеціальності «Соціальна педагогіка»);

«З Бердянськом у серці» – розробник: Піддубна Юлія (здобувач 2-го курсу спеціальності «Соціальна робота»);

Інтерактивний театр як засіб організації дозвілля «Creative» – розробник Зацепіна А. (здобувач 2-го курсу спеціальності «Соціальна робота»).

Всі ідеї соціальних проектів представлені здобувачами варті перемоги, оскільки кожен з них можна удосконалити і подати на грантовий конкурс, а деякі взагалі є ідеями для стартапу. Але за результатами таємного голосування переміг пітчинг проекту від Юлії Піддубної «З Бердянськом у серці», друге місце отримав проект – «Будь людиною, прибери за твариною», третє – «Школа волонтерів». Усі учасники були нагороджені незвичайними, але тематичними подарунками – творчими щоденниками та книгами «Твори як митець».

Заходи такого формату надихають на нові ідеї на ниві власного професійного і наукового розвитку, у напрямі удосконалення соціальної сфери та інфраструктури послуг. Сподіваємося, що виховуємо соціально відповідальних громадян, готових змінювати і змінюватись на краще.

 

 

Колектив кафедри соціальної роботи

та інклюзивної освіти ФДССО

Світлини з архіву кафедри


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print