Психодіагностична практика здобувачів вищої освіти напряму підготовки 016 Спеціальна освіта

Практика є невід’ємною частиною освітнього процесу, засобом формування професійних навичок і вмінь здобувачів вищої освіти. Магістранти напряму підготовки 016 Спеціальна освіта проходили практику за спеціалізацією з 2 по 27 листопада 2020 року. Упродовж зазначеного терміну здобувачі вищої освіти другого магістерського рівня активно виконували план практики та готувались до звітної конференції, яка відбулась 2 грудня.

На конференції були присутні керівники практики – Ганна Сизко, Олена Старинська, Наталя Цибуляк, Тетяна Сущинська. У ході звітної конференції майбутні магістри демонстрували здобутки впровадженого індивідуального плану роботи.

Критеріями оцінки результатів психодіагностичної практики здобувачів виступили: рівень теоретичної підготовки, осмислення практикантів своєї діяльності (її мети, завдань, змісту); рівень професійної спрямованості педагогічної діяльності майбутніх спеціальних педагогів, їхньої соціальної активності (гуманне ставлення до дітей, активність, відповідальність, зацікавленість до майбутньої професії, творче ставлення до роботи); рівень сформованості професійно-педагогічних умінь.

Сучасні умови диктують нові правила, тому деякі здобувачі поєднували online та offline режими під час проходження практики, а саме: здобувачі адаптували психодіагностичні та психокорекційні методики для дистанційної роботи з дітьми, розробили розвиваючі та цікаві ігри на різних інтернет-платформах (в тому числі Padlet, Jamboard, LearningApps), активно використовували інноваційні технології для плідної взаємодії з батьками дітей та спеціалістами.

Для більшості практикантів психодіагностична практика стала корисним досвідом у формуванні не тільки професійних якостей, а й особистості в цілому. «Ми навчилися швидко знаходити підхід до дітей, дізналися багато цікавого та практично значущого в діяльності психолога. Практика надала нам безцінний досвід роботи з дітьми, не тільки під час впровадження заходів, а й під час підготовки та проведення діагностичних, корекційних, розвивальних занять. Найголовніше, що в будь – якій ситуації ми могли звернутися за допомогою до справжніх професіоналів своєї справи – до наших викладачів та до психологів бази практики, завдяки чому практика проходила без труднощів та позитивно впливала на становлення майбутніх фахівців за багатьма параметрами».

Анастасія ПАНОВА,

здобувач вищої освіти ІІ (магістерського) рівня


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print