Академічна доброчесність як складова забезпечення якості науково-дослідницької діяльності здобувачів другого рівня вищої освіти ОПП Початкова освіта

Цілком закономірно, що якісна професійна підготовка здобувачів вищої освіти ОПП Початкова освіта можлива лише за умови створення середовища відповідальності та чесності, у якому для кожного студента визначені індивідуальні завдання практико орієнтованого спрямування. Викладачі забезпечують інформаційний супровід індивідуальної роботи здобувачів, надають консультації та коригують виконання завдань дистанційно, застосовуючи при цьому всі засоби онлайн зв’язку.

28 квітня ц. р. на платформі Zoom відбулася зустріч здобувачів другого рівня вищої освіти (м11 група, ОПП Початкова освіта, декан – професорка Людмила Коваль) з науковими керівницями курсових робіт професоркою катедри початкової освіти Аллою Крамаренко та доцентками Катериною Степанюк, Ладою Чемоніною, Тетяною Ніконенко щодо обговорення питань написання курсових робіт в умовах Нової української школи, академічної доброчесності та перевірки досліджень здобувачів на наявність плагіату.

Так, Тетяна Ніконенко наголосила на використанні під час проведення експериментальних досліджень нових засобів, форм та методів організації освітнього процесу відповідно до Концепції «Нова українська школа», а також акцентувала увагу на тому, що академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та наукових (творчих) досягнень.

У процесі зустрічі було проаналізовано, що вважається порушенням академічної доброчесності згідно пункту 4 статті 42 Закону України «Про освіту», та наголошено на важливості дотримання академічної доброчесності здобувачами згідно з положеннями «Про академічну доброчесність у Бердянському державному педагогічному університеті» та «Про виявлення та запобігання академічного плагіату у Бердянському державному педагогічному університеті».

У свою чергу Катерина Степанюк звернула увагу здобувачів, що в умовах сьогодення існує велика кількість електронних ресурсів, за допомогою яких можна перевірити текст на досконалість та оригінальність написання. Серед них безкоштовні сервіси Etxt Antiplagiat, Content-watch, Advego Plagiatus, а також ті, які можуть інтегруватися в електронні платформи закладів освіти UNICHECK, Strikeplagiarism. Доцентка наголосила, що Бердянський державний педагогічний університет було обрано для участі у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти (AcademIQ)». Так, у листопаді 2020 року перша проректорка Ольга Гуренко та керівниця навчального відділу Ольга Шубіна взяли участь у циклі вебінарів, на яких було розглянуто низку питань стосовно фундаментальних цінностей та інфраструктури академічної доброчесності та якості освіти. Відбувся обмін досвідом та обговорення кращих практик для проведення досліджень в університетах.

БДПУ з 2020 року співпрацює з сервісом Strikeplagiarism, який дозволяє перевіряти текст на антиплагіат за різними пошуковим модулям, що містяться в її базі даних і отримати детальний звіт подібності. До списку джерел сервісу входять бібліотеки більш ніж 500 найвідоміших університетів світу, а роботи перевіряються на 200 різних мовах.

Професорка Алла Крамаренко відзначила, що в першому семестрі магістранти підвищували власну компетентність з якості написання власних наукових досліджень. Так, освітній компонет «Основи академічного письма» (викладачка доц. Ольга Попова) мав на меті створити теоретичне підґрунтя майбутніх учителів початкової школи (знання про академічне письмо, методологію та технологію наукових досліджень), удосконалити їх комунікативну компетентність шляхом створення академічних текстів професійного спрямування, зокрема й кваліфікаційних робіт. З-поміж завдань курсу визначено: ознайомити здобувачів вищої освіти зі специфікою академічного письмового мовлення; сформувати вміння структурувати й оформлювати наукове дослідження; виробити навички правильного оформлення покликань і бібліографічного списку джерел за українськими і міжнародними стандартами, дотримуючись принципів академічної доброчесності; удосконалювати академічну грамотність. Завідувачка зазначила, що після вивчення цього курсу здобувачі вищої освіти обізнані з поняттям академічна доброчесність, яке визначає моральний кодекс, тобто такі цінності, як запобігання шахрайству, фальшуванню та плагіату; підтримка академічних стандартів; чесність і ретельність у дослідженнях, та етичні правила цивілізованого наукового та освітнього співтовариства.

Також під час конференції Лада Чемоніна наголосила, що важливим складником курсової роботи є практична частина. Її виконання вимагає сформованості у здобувачів вищої освіти компетенцій щодо проведення педагогічного експерименту: визначення його мети і завдань, дотримання етапності, доцільного використання сучасних педагогічних технологій, критичного аналізу та статистичної обробки результатів. Запропоновані магістрантами експериментальні підходи щодо розв’язання проблем, визначених у тематиці курсових робіт, мають носити самостійний та інноваційний характер, ураховувати сучасні підходи до організації освітнього процесу в НУШ. Деталі педагогічного експерименту, що висвітлюють його завдання і зміст (програма, анкети, запитальники, плани-конспекти уроків, система вправ і завдань, роздатковий дидактичний матеріал тощо), мають бути подані в додатках до курсової роботи.

Отже, катедра початкової освіти спрямовує здобувачів ОПП Початкова освіта на обов’язкове дотримання академічної доброчесності під час написання курсових робіт та підвищення рівня їх загального рівня академічної культури у освітньому процесі.

За матеріалами катедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print