Освіта викладачів катедри початкової освіти: неформальна складова

Одним із завдань інтегрованого курсу «Я досліджую світ» є формування та розвиток толерантності, терпимості та поваги до інших; уміння дотримуватись правил та застосовувати соціальні навички в різних видах діяльності; створення комфортних умов для самовираження, самоідентифікації та реалізації особистісного потенціалу молодшого школяра.

Саме орієнтація на викладання цього курсу передбачає вивчення методик самоідентифікації здобувачів початкової освіти, рефлексивного спрямування, уникнення проблем булінгу в дитячому колективі. Відповідно здоров’язберігаюча освітня галузь в початковій школі передбачає створення безпечного освітнього середовища вільного від проявів будь-якого насильства. Майбутній учитель початкової школи повинен отримати відповідні компетенції з організації такого середовища.

Так, викладачка початкової освіти, професорка Алла Крамаренко пройшла навчання з курсу «Протидія та попередження булінгу в ЗО» на платформі Prometheus та отримала сертифікат (80 год, 2,6 кредитів ЄКТС), а практичні з цього курсу розширено матеріалом з даної тематики.

За матеріалами катедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print