Академічна доброчесність – повага до інтелектуальної власності

Якісна зміна системи вищої освіти вимагає розроблення нових підходів до навчання та викладання, утвердження чесності та етичних цінностей в освітньому процесі і науковій діяльності, створення нових механізмів побудови комунікації у закладах вищої освіти, що сприятиме формуванню високої академічної культури, носіями якої будуть науково-педагогічні і наукові працівники та здобувачі освіти.

З цією метою 18 травня цього року відбулася зустріч здобувачів першого рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) та спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Також до зустрічі долучилися здобувачі заочної форми навчання за допомогою платформи Zoom.

У процесі зустрічі викладачка кафедри теорії та методики фізичного виховання Єлизавета Мацухова повідомила про важливість академічної доброчесності та про те, яким чином здобувачі вищої освіти БДПУ можуть бути притягнені до відповідальності відповідно до положення «Про академічну доброчесність у Бердянському державному педагогічному університеті».

Доцентка кафедри теорії та методики фізичного виховання Людмила Коновальська ознайомила здобувачів з особливостями запобігання академічному плагіату в курсових роботах, а також розповіла про сервіс «StrikePlagiarism», який дозволяє перевіряти текст на плагіат та отримати детальний звіт подібності.

Кафедра теорії та методики фізичного виховання систематично спрямовує здобувачів на дотримання академічної доброчесності під час написання наукових, курсових та кваліфікаційних робіт, що сприяє підвищенню рівня їх академічної культури у освітньому процесі.

За матеріалами кафедри теорії та методики фізичного виховання


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print