Актуальні питання професійної підготовки фахівців галузі знань: 22 Охорона здоров’я

Сучасний етап становлення країни окреслює нові перспективи підготовки конкурентоздатного фахівця галузі знань: 22 Охорона здоров’я. Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ тісно співпрацюють з фахівцями галузі охорони здоров’я, залучають стейкхолдерів до організації та реалізації освітнього процесу.

Так, на кафедрі біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ 17.09.2021 було проведено круглий стіл на тему: «Актуальні питання професійної підготовки фахівців галузі знань: 22 Охорона здоров’я».

На зустріч запросили викладачів Комунального закладу «Бердянський медичний фаховий коледж». Учасники заходу мали можливість висловитися з цікавих для них аспектів зазначеної проблеми. Зокрема, учасники заходу акцентували увагу на проблемних питаннях підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю: 227 Фізична терапія, ерготерапія. Прозвучали виступи за такими темами: «Особливості професійної підготовки майбутніх фізичних терапевтів, ерготерапевтів», «Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини», «Сучасний стан та перспективи розвитку освіти в Україні», «Клінічна практика в системі підготовки майбутніх фізичних терапевтів, ерготерапевтів», «Сучасні форми, методи та прийоми організації викладацької діяльності з використанням дистанційних технологій» тощо.

Також під час зустрічі учасники поділилися враженнями про нашу освітньо-професійну програму, висловили свої побажання, запропонували дисципліни вільного вибору: «Генетика», «Медична біологія» тощо. Дякуємо учасникам за плідну дискусію під час обговорення змістовних навчальних складових освітньої програми «Фізична терапія, ерготерапія».

Також, результатом плідної співпраці М. Дженкової, Г. Іващенко, В. Наривської, О. Руденко, В. Пшеничної, Г. Тихонової та викладачів кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації є участь у IІ Міжнародній науково-практичній конференції «Science, innovations and education: problems and prospects», яка відбулась 15–17 вересня 2021 року в Токіо (Японія); у Міжнародній науково-практичній конференції «Modern directions of scientific research development», яка відбулась 28–30 жовтня 2021 року в Чикаго (USA). За результатами онлайн-конференцій у збірнику опубліковані статті, в яких висвітлено проблеми сучасних напрямків розвитку наукових досліджень.

Дякуємо учасникам за цінні поради та пропозиції та бажаємо творчої наснаги!

За матеріалами кафедри біології,

здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ.


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print