Читаємо, аналізуємо, робимо висновки: на кафедрі літератури відбувся захист курсових робіт

19 грудня на Миколая на кафедрі української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства відбувся захист курсових робіт студентів 3-го курсу спеціальності 035 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська).

Комісія у складі професорки Софії Філоненко та доценток Ганни Александрової, Ольги Боговін працювала в режимі онлайн на платформі Zoom.

Відповідно до робочого навчального плану студенти 3-го року навчання виконували наукове дослідження з дисципліни «Історія зарубіжної літератури». Головною домінантою написання курсової роботи є принцип науковості, який полягає у тому, що зміст дослідження має бути повністю узгодженим із сучасними науковими розвідками. Крім того, курсова робота повинна відповідати вимогам актуальності та практичної цінності. Тому при написанні курсових робіт студенти разом з аналізом сучасної наукової літератури використовували й матеріали власної дослідницької діяльності.

Доцентка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства, канд. філ. н, доц. Ганна Александрова у вступному слові наголосила, що написання та захист курсової роботи дозволяють студентам не лише поглибити свої теоретичні знання з цієї дисципліни, а й сформувати навички самостійної наукової роботи. Студенти також мали змогу оволодіти методикою побудови та проведення літературознавчих досліджень з використанням інструментарію сучасних методологій; набути досвіду, отримати навички формулювання власних теоретичних і практичних висновків з теми дослідження.

Під час захисту курсових робіт студенти 3-го курсу представили власні наукові доробки з різних актуальних питань сучасної літературознавчої науки: поетика жанру фанфік, «вік джазу», напрямок «young adult literature», теологічний детектив, інтермедіальні студії та ін. Для аналізу було обрано тексти переважно англомовних авторів у оригіналі.

Кращими було визнано роботи: В’ячеслава Вишнякова, Анастасії Пономаренко, Ольги Неліпи, Тетяни Помазан, Альони Чернишенко, Дарії Радченко, Данила Хабарова, Марії Філонової, Єлизавети Тимченко, Юлії Краснової, Юлії Кириченко.

Члени комісії зауважили високий рівень сформованості у студентів основних компетентностей згідно з навчальною програмою курсової роботи з історії зарубіжної літератури. Молоді учені продемонстрували здатність до збирання й аналізу, систематизації та дослідження літературних фактів, перекладу та інтерпретації тексту; вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.

Публічний захист наукового дослідження був орієнтований на розвиток власної активної та відповідальної професійної позиції студентів, а також став своєрідним способом підготовки до написання наукових тез та статей за темою наукового дослідження.

За матеріалами кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print