Дні науки-2021 на кафедрі економіки, підприємництва та фінансів

11 травня 2021 року у рамках проведення Днів науки на кафедрі економіки, підприємництва та фінансів гуманітарно-економічного факультету БДПУ стартували дві секції:

1. «Проблеми економіки та фінансового стану України».

Керівник секції: завідувач кафедри економіки, підприємництва та фінансів, д.е.н., проф. Павло Захарченко.

2. «Розвиток підприємництва в умовах децентралізації економічних відносин в Україні».

Керівник секції – к.е.н., доц. Тетяна Сидорченко.

Враховуючи необхідність виконання карантинних заходів, запроваджених на території України, цього року дві секції «Проблеми економіки та фінансового стану України» та «Розвиток підприємництва в умовах децентралізації економічних відносин в Україні» працювали за допомогою дистанційних технологій.

У роботі секцій взяли участь здобувачі вищої освіти гуманітарно-економічного факультету першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та викладачі кафедри економіки, підприємництва та фінансів: д.е.н., професор Павло Захарченко, к.е.н., доценти: Яна Глазова, Михайло Гриценко, Світлана Жваненко, Ганна Костенко, Станіслав Кучер, Тетяна Несторенко, Тетяна Сидорченко, старші викладачі: Олена Задворна, Вікторія Швачко, асистенти: Олександра Дудукалова, Тетяна Кунгурцева-Мащенко.

З привітальним словом до учасників звернувся завідувач кафедри економіки, підприємництва та фінансів, д.е.н., професор Павло Захарченко, який акцентував увагу на важливості проведення Днів науки та існуючій потребі досліджень проблем становлення національної економіки України у сучасних умовах, формування й використання фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва для забезпечення їх сталого розвитку.

Серед таких доповідей піднімалися актуальні питання розвитку економіки України на основі інвестиційного попиту, оцінки інвестиційної діяльності в Україні, фінансування розвитку, природних ресурсів курортно-рекреаційних територій, аналізу доходів та видатків місцевих бюджетів (на прикладі міста Бердянська), управління фінансовим потенціалом підприємств, застосування інструментарію фінансового контролінгу в діяльності підприємства, управління фінансовим потенціалом підприємств, управління фінансовими ризиками банку в умовах глобалізації, здійснення підприємницької діяльності підприємствами різних форм власності та галузей економіки, прийняття економіко-господарських рішень в умовах невизначеності та ризику,  інфляційних процесів та їх впливу на економіку регіону та держави,  функціонування монополій в умовах децентралізації економічних відносин тощо.

Здобувачі вищої освіти демонстрували свої наукові здобутки, своє бачення актуальних економічних проблем з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

За результатами роботи секцій «Проблеми економіки та фінансового стану України» та «Розвиток підприємництва в умовах децентралізації економічних відносин в Україні» відзначені кращі доповіді здобувачів вищої освіти гуманітарно-економічного факультету.

Кращими визнані доповіді здобувачів 2 курсу ГЕФ Катерини Жадан «Причини та наслідки інфляції» (грамота ректора), Даниіла Піперкова «Банки та їх роль в економіці» (грамота ректора), здобувачки 3 курсу ГЕФ Валерії Златьєвої «Кредитні відносини банківських установ з підприємствами» (подяка ректора), здобувачів 4 курсу ГЕФ Вікторії Кириченко «Оцінка виробничого потенціалу підприємства» (подяка ректора), Олександра Сафонцева «Фактор ризику та невизначеності при прийнятті господарських рішень» (грамота ректора) та здобувача другого (магістерського) рівня вищої освіти Ігоря Некрасова «Моделювання конкурентоспроможності бізнес-структур» (грамота ректора).

Дякуємо всім за плідну роботу!

За матеріалами кафедри економіки,

підприємництва та фінансів


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print