Наука – невід’ємна складова діяльності БДПУ

Складно собі уявити сучасне життя без досягнень науки. Адже лише завдяки науці людство досягло прогресу, пройшло шлях від перших спроб вивчення світу до космічних польотів та нанотехнологій.

15 травня наукова громадськість України відзначає професійне свято – День науки. Бердянський державний педагогічний університет традиційно зустрічає свято успіхами в науковій сфері.

Науково-дослідна діяльність у БДПУ здійснюється відповідно до провідних стратегічних напрямів розвитку університету: «Забезпечення ефективної наукової діяльності» та «Інтеграція в міжнародний освітній і науковий простір» і спрямована на реалізацію основного засадничого принципу вищої освіти – ефективне поєднання навчання та наукової діяльності.

Наукові дослідження у 2020 році провадились в межах 22 комплексних наукових тем кафедр, держбюджетного проєкту молодих учених, а також 6 індивідуальних і 13 колективних міжнародних грантів.

Основні результати науково-дослідної роботи торік забезпечував 251 штатний науково-педагогічний працівник, серед яких: 41 доктор наук, професор, 164 кандидати наук, доценти. Загалом, штатних працівників з науковими ступенями та вченими званнями в університеті нараховується 205 осіб, що становить 82% від загальної кількості.

У 2020 році завершено виконання держбюджетного проєкту молодих учених Розробка технології оцінювання показників якості та безпеки продуктів нанотехнологій протягом життєвого циклу” під керівництвом доцента Юрія Єфименка (загальний обсяг фінансування: 1 785 932,84 тис. грн., зокрема у 2020 році – 509, 5 тис. грн).

Подією року в науковому житті університету по праву можна назвати успішну участь колективу вчених на чолі з ректором, професором Ігорем Богдановим у Конкурсі держбюджетних наукових і науково-технічних проєктів. Адже вперше за багато років в університеті за рахунок коштів державного бюджету буде виконуватися фундаментальне дослідження педагогічного спрямування «Теоретико-методичні засади системної фундаменталізації підготовки майбутніх фахівців у галузі наноматеріалознавства до продуктивної професійної діяльності» із загальним обсягом фінансування 2 292 тис. грн.

Популяризації університетської науки та підготовці кадрів вищої кваліфікації для забезпечення освітнього процесу значною мірою сприяють відомі в Україні та за її межами наукові школи вишу, які очолюють наші професори, – Вікторія Зарва, Людмила Коваль,  Ігор Лиман, Вікторії Константінової, Ольга Новик, Костянтин Баханов, Павло Захарченко, Василь Крижко, Геннадій Шишкін. Наразі формуються наукові школи професорів: Ігоря Богданова, Ольги Харлан, доцента Ганни Вусик.

У 2020 році БДПУ став співорганізатором Центру колективного користування науковим обладнанням, створеного на базі Запорізького національного університету.

На якість наукового потенціалу БДПУ впливає наявність аспірантури та докторантури. У докторантурі БДПУ навчаються 2 викладачі. В аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету навчаються 27 аспірантів, із них денної форми навчання – 18, заочної – 9. Цьогоріч лави дослідників університету поповнили 8 аспірантів.

В університеті успішно функціонують дві спеціалізовані вчені ради – із захисту докторських (кандидатських) дисертацій за двома спеціальностями: теорія та методика навчання фізики, теорія та методика професійної освіти (голова ради – ректор, професор Ігор Богданов) та із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: українська література; порівняльне літературознавство (голова ради – професор Вікторія Зарва). Минулого року в спецрадах захищено 10 кандидатських дисертацій, у тому числі – 3 співробітниками БДПУ.

Наші колеги-науковці залучаються до атестації кадрів вищої кваліфікації як члени спеціалізованих вчених рад інших закладів вищої освіти, це зокрема професори: Вікторія Зарва, Павло Захарченко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), Ігор Богданов, Віталій Хоменко (Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків), Лариса Лісіна (Запорізький національний університет), Лариса Зайцева (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського), Людмила Коваль (Харківський ), Ольга Харлан (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника), Ігор Лиман (Маріупольський державний університет), Олександр Голік (Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького).

Одним з найважливіших напрямів наукової діяльності університету є підготовка науково-педагогічних кадрів. У 2020 р. працівниками БДПУ захищено 1 докторську дисертацію (доцент Дмитро Каменський) і 5 кандидатських дисертацій (Крістіна Петрик, Леся Мороз-Рекотова, Анжеліка Шульженко, Олександра Дудукалова, Володимир Лаврик).

Упродовж звітного року Євгенія Линдіна підтвердила вчене звання доцента.

У звітному році на базі університету проведені 10 конференцій міжнародного та всеукраїнського рівнів.

Найбільш творчою і цікавою в плані самореалізації науковця є видавнича діяльність викладачів. Упродовж 2020 року наші науковці долучились до написання 28 монографій, 4 підручників, 19 навчальних посібників, опублікувано 190 статей у вітчизняних і закордонних виданнях.

У 2020 році побачили світ 3 чергових номери фахового видання БДПУ: «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету» серія: «Педагогіка».

У квітні 2020 року на базі кафедри дошкільної освіти (завідувач – доцент Ірина Улюкаєва) факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти (декан – професор Лариса Казанцева) дистанційно проведено ІІ тур та підсумкову науково-практичну конференцію Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Дошкільна освіта». Згідно з наказом МОН України БДПУ ще на три роки визначено базовим ЗВО з проведення ІІ туру цього конкурсу.

Поглиблення міжнародного співробітництва є одним із пріоритетних напрямків розвитку БДПУ. У 2020 році БДПУ продовжив плідну міжнародну співпрацю в рамках договорів, підписаних з освітніми та академічними інституціями Бельгії, Білорусії, Болгарії, Великої Британії, Грузії, Італії, Казахстану, Латвії, Литви, Малазії, Мексики, Молдови, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, США, Хорватії і Чехії. Загалом університет має 132 договори про співробітництво із закордонними закладами вищої освіти, науковими установами та організаціями. БДПУ є членом Міжнародної Асоціації Університетських Ректорів, Мережі членів Інституту Міжнародної Освіти та Асоціації університетів Карпатського регіону, Фонду Катерини Ковшевич.

У Бердянському державному педагогічному університеті створені належні умови для підтримки талановитої молоді, розвитку її наукового потенціалу. Функціонує Рада молодих учених, яку очолює Анастасія Попова. У 2020 р. понад 500 студентів Бердянського державного педагогічного університету взяли участь у роботі конференцій міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів. У 2020 році в університеті діяли 37 наукових гуртків та 20 проблемних груп.

Окрім цього, у 2020 році 23 студенти Бердянського державного педагогічного університету отримали стипендії на навчання від Фонду імені Катерини Ковшевич.

У 2020 році 7 студентів стали призерами 2 етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, а також 2 – Міжнародного конкурсу творчих робіт «Погляд молоді» в рамках реалізації Міжнародного наукового проєкту «Євроінтеграція в освіті, науці і культурі». Варто відзначити зусилля наукових керівників, які підготували призерів, це – доценти: Лада Чемоніна, Ольга Рогозіна, Наталя Кравченко, Надія Кот, Людмила Даннік, Лілія Павленко, Тетяна Розумна, Тамара Макаренко.

Підбиваючи підсумки науково-дослідної роботи університету за 2020 рік, пишаємося нашими здобутками й результатами і впевнені, що в подальшому завдяки злагодженій роботі колективу університету вдасться досягти нових суттєвих і вагомих досягнень у науковій сфері, що сприятиме поширенню позитивного іміджу БДПУ і утвердження його як одного з провідних вищих педагогічних закладів освіти нашої держави.

Вікторія Ліпич, кандидатка філологічних наук, доцентка, проректорка з науково-педагогічної роботи

Фото: Роман Костромицький, кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print