Настановча конференція з виробничої практики для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Практика є одним із ефективних засобів підготовки конкурентоздатного фахівця за освітньо-професійною програмою «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» з високим рівнем професійної компетентності.

5 травня на інтернет-платформі Zoom відбулася настановча конференція з виробничої практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) БДПУ (керівники: професор Світлана Хатунцева, доцент Світлана Кара, доцент Наталя Пшенична), під час якої викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ акцентували увагу на важливості вдосконалення вмінь та навичок здійснювати освітню роботу зі здобувачами середньої освіти з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей, зокрема, з учнями, які мають порушення психофізичного розвитку.

Практика організована відповідно до Положень про організацію освітнього процесу, зокрема Положення про проведення практики студентів Бердянського державного педагогічного університету  та укладених договорів про проходження практики. 

Керівники провели інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності, звернули увагу на те, що всі інструкції з охороні праці та безпеки життєдіяльності для педагогічних працівників ЗЗСО розробляються відповідно до Закону України «Про охорону праці» з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання ЗНЗ та організації навчально-виховного процесу». Окрім основної інструкції з охорони праці для педагога, вчитель біології та основ здоров’я зобов’язаний знати додаткові інструкції, які було надані, з техніки безпеки під час виконання робіт з навчальним обладнанням, технічними засобами навчання, з використанням комп’ютера та іншої оргтехніки тощо.

Куратори з практики пояснили мету, завдання, зміст виробничої практики, звернули увагу на оформлення звітної документації тощо. Також керівники практики детально розповіли про методичну частину виробничої практики. Завдання з практики адаптовані до викликів сьогодення. Критерії оцінювання є чіткими та зрозумілими.

Під час конференції здобувачі вищої освіти задали керівникам питання і отримали ґрунтовні відповіді. Впевнені, що така організація виробничої практики створює умови для закріплення набутих та отримання нових умінь і навичок майбутніх фахівців, сприятиме формуванню стійкого інтересу до педагогічної професії, підвищенню мотивації до вивчення психолого-педагогічних та фахових дисциплін, професійного самовдосконалення.

Бажаємо всім учасникам освітнього процесу ефективної взаємодії та плідної співпраці.

Дар’я Цуканова,

здобувачка 3 курсу спеціальності

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) БДПУ


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print