Дні науки викладачів та студентів спеціальності «хореографія» БДПУ

Секційне засідання викладачів «Теоретико-методичні аспекти мистецької освіти в закладах загальної середньої та вищої освіти» проходило 12 травня 2020 року.

Викладачі виступили з такими доповідями: Олена Мартиненко «Імплементація студентоцентрованого підходу в процес фахової підготовки здобувачів мистецьких спеціальностей»; Юлія Тараненко «Особливості застосування дистанційного навчання у фаховій підготовці здобувачів освіти спеціальності «Хореографія»»; Тетяна Сердюк «Підготовка майбутніх учителів хореографії на засадах українського національного мистецтва»; Марина Погребняк «Рольова гра і 3D-технологія як творчі методи балетмейстерів сучасного тантеатру»; Тетяна Фурманова «Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності «Хореографія» в умовах сучасних освітніх технологій»»; Олена Ємельянова «Особливості аналізу музичних форм в балетмейстерських роботах студентів-хореографів»; Ольга Смолко «Сучасні тенденції в музичному оформлені уроку уласичного танцю»; Руслан Павленко «Проблеми професійної підготовки майутніх хореографів у ЗВО»; Наталя Кривунь «Підготовка майбутніх учителів хореографії до проведення дитячого фітнесу відповідно до вимог НУШ»; Юлія Павленко «Актуальні питання популярізації соціальних танців (Social dance) в українському танцювальному просторі».

Студентська секція мала назву «Актуальні питання мистецько-педагогічної освіти». Доповіді-дискусії здобувачів спеціальності «Хореографія»: Компоненти педагогічної майстерності майбутнього керівника ансамблю сучасного танцю. Доповідачка: студентка 1 курсу ІІ рівня вищої освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Валерія Кривунь. Науковий керівник – к.пед.н., ст. викладачка Юлія Тараненко. Засоби покращення взаємовідносин між підлітками та батьками в хореографічних колективах. Доповідачка: студентка 1 курсу ІІ рівня вищої освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Юлія Ярошенко. Науковий керівник – к.пед.н., доцентка Олена Мартыненко. Етапи роботи балетмейстера (на прикладі постановки авторського балету Д. Омельченка «Кармен і Хозе» у ДАТОіБ). Доповідачка: студентка 1 курсу ІІ рівня вищої освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Мар’яна Гресь. Науковий керівник – к. мист-ва, доцентка Марина Погребняк.

Етапи роботи балетмейстера (на прикладі постановки авторського балету Д. Омельченка «Закулісся» у ДАТОіБ). Доповідач: студент 1 курсу ІІ рівня вищої освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Євген Жуков. Науковий керівник – к. мист-ва, доцентка Марина Погребняк. Класичний танець як основа виховання культури руху. Доповідачка: студентка 3 курсу І рівня вищої освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Владислава Гладських. Науковий керівник – ст.викладачка Тетяна Фурманова. Студентка 2 курсу І рівня вищої освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Катерина Сауленко. Науковий керівник – ст.викладачка Олена Ємельянова. Особливості розвитку музичності у дітей молодшого шкільного віку на уроках хореографії.

Завідувачка кафедри провела зі студентами дискусію на тему: “014 ТА 024?”. Завершилась наукова студентська конференція презентацією проєктів наукового гуртка «Традиційні та інноваційні методи розвитку творчості в сучасному танці» під керівництвом Юлії Тараненко, а саме журналу про танець Berdyansk Dance Project University – https://berdyanskdance.blogspot.com/ та проведення танцювального марафону «Тримай імпульс».

За матеріалами кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print