Фестиваль науки триває

У рамках проведення Днів науки БДПУ з 12 по 15 травня 2020 р. кафедрою теорії та методики навчання мистецьких дисциплін факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв проводиться низка заходів. Так, 13 травня на платформі ZOOM відбулось засідання секції «Теоретико-методичні аспекти мистецької освіти в закладах загальної середньої та вищої освіти» науково-педагогічних працівників спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво).

Своїм баченням нових підходів до процесів акредитації освітніх програм та змін у контексті підготовки здобувачів вищої освіти поділилася з присутніми керівник секції к. пед. н., доцентка Віра БУРНАЗОВА. Вона наголосила, що основні підходи до процесу акредитації передбачають зміну орієнтації акредитаційних процедур із контрольної на моніторингово-консультаційну; розгляд освітньої програми як єдиного цілого, тобто перевірка можливості і здатності закладу вищої освіти забезпечити досягнення здобувачами освіти передбачених в освітній програмі програмних результатів навчання; максимальну прозорість, демократичність і зрозумілість процедур акредитації для всіх учасників.

Про виклики, які мали місце під час проведеної акредитації ОП Середня освіта (музичне мистецтво та англійська мова), та подальші перспективи розвитку освітньої програми наголосила в своїй доповіді доцентка Олена БУЗОВА. Теоретичне підґрунтя мала доповідь доцента Павла КОСЕНКА, яка розкрила сутність детермінанти творчого розвитку особистості в процесі музичного навчання, а практико-орієнтований характер підготовки здобувачів вищої освіти мали доповіді доценток Анетти ОМЕЛЬЧЕНКО та Вікторії ГРИГОР’ЄВОЇ.

Завідувачка кафедри, доцентка Олена МАРТИНЕНКО наголосила на тому, що сьогодні здобувачі вищої освіти мають можливість формувати якісне освітнє середовище в університеті, обирати навчальні дисципліни, реагувати на проблеми, управляти розвитком університету разом з викладачами, моніторити якість освітніх послуг. Вона акцентувала увагу на відповідності освітніх програм потребам ринку праці та ефективній взаємодії з ключовими стейкхолдерами. Доповіді викликали жваві дискусії і, як наслідок, сформували ланцюжок конструктивних рішень та подальших рекомендацій.

Основним меседжем секційного засідання стало наголошення на тому, що «…ми, викладачі, повинні готувати високопрофесійних спеціалістів, а культура якості університетської спільноти має стати результатом конкурентоспроможності наших випускників на сучасному ринку праці та запорукою успішного партнерства з закладами освіти, громадою, владою, бізнесом».

Віра БУРНАЗОВА, канд.пед.наук, доцентка


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print