До досконалої підготовки менеджерів освіти

18 травня відбулася зустріч розробників освітньо-професійної програми «Управління закладом освіти» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки зі стейкхолдерами, які виступали в ролі зовнішніх експертів та порадників. Кафедра менеджменту та адміністрування внесла суттєві зміни до мети освітньої програми, програмних компетентностей та програмних результатів навчання здобувачів другого рівня освіти.

Характер системних змін презентував гарант програми Василь Крижко.

Учасники зустрічі провели дискусію стосовно переліку компонент ОПП. Директор Бердянської багатопрофільної гімназії №2 Наталія Данилова зосередила увагу присутніх на необхідності посилення компоненту «Менеджмент в освіті» питаннями капіталізації закладів освіти, роботи з грантодавцями та спонсорами/інвесторами, так як ЗЗСО набувають повноважень фінансової автономії. На її думку, необхідно посилити в освітньому процесі роль тренінгових технологій

Директор ЦДЮТ Олег Балабан висловив слушні зауваження щодо сутності фахових компетентностей, програмних результатів навчання. Конкретно мова йшла про необхідність розвитку академічної доброчесності та мотивованої діяльності здобувачів другого рівня вищої освіти в період виробничої практики, особливо такої форми як стажування.

Юрій Білай, директор ЗЗСО м. Бердянськ запропонував врахувати реальну потребу керівників закладів освіти в набутті компетентності розробки програми забезпечення якості освіти та управлінської культури. Початковий досвід його управлінської діяльності засвідчив потребу в розвитку компетентностей у галузі психології та управління безконфліктною життєдіяльністю колективу.

До обговорення долучилися члени кафедри та аспіранти, випускники магістратури минулих років. Загалом зміст ОПП знайшов підтримку і було рекомендовано кафедрі провести її презентацію для вступників.

Дякуємо усім учасникам. Сподіваємося, що знайдеться багато охочих навчатись за програмою, над якою працювали висококваліфіковані фахівці сфери управління освітою.

За матеріалами кафедри менеджменту та адміністрування


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print