Презентація науково-методичної діяльності катедри початкової освіти в рамках тижня науки

11 травня ц. р. відбулося пленарне засідання катедри початкової освіти, на якому обговорювалися здобутки наукової діяльності викладачів. У цілому, слід зазначити, що за науковими показниками катедра (завідувачка – професорка Алла Крамаренко) посідає перше місце на ФППОМ (декан – професорка Людмила Коваль).

За звітний період відбулося два захисти на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Крістіни Петрик та Лідії Чередник (представники наукової школи Людмили Коваль).

За звітний період дві викладачки катедри – професорка Людмила Коваль та доцентка Катерина Степанюк опонували дисертаційні дослідження.

Щодо авторських посібників в контексті НУШ видано професоркою Аллою Крамаренко навчально-методичний посібник (Крамаренко А. Методика навчання природничої, громадянської та історичної освітніх галузей у початковій школі: навч. посіб. Мелітополь, 2020. 424 с.). У перспективі кожен викладач, який працює на ОС бакалавр та магістр, систематизуватиме власні наробки з методик і технологій та запропонує авторський посібник для здобувачів вищої освіти.

У рамках комплексної теми катедри видано колективну монографію (Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти: колективна монографія / за заг. ред.: проф. Людмила Коваль, Алла Крамаренко. Мелітополь, 2020. 368 с.).

Також за результатами наукового дослідження опубліковано колективну монографію у співавторстві (Коваль Л., Ніконенко Т. Контекстне навчання як мета-технологія професійної підготовки магістрів початкової освіти: монографія. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. 254 с.)

У рамках міжнародної наукової діяльності викладачі представили значні наробки, а саме розділи в колективних монографіях (Людмила Коваль, Катерина Степанюк, Ольга Попова, Марина Нестеренко, Крістина Петрик).

За звітний період отримали сертифікати про стажування в закордонних ЗВО (професорка Людмила Коваль, доцентки Катерина Степанюк, Олена Малицька, Тетяна Ніконенко, старші викладачки – Крістина Петрик, Марина Нестеренко).

Професорка Алла Крамаренко та доцентка Катерина Степанюк є авторами статей, індексованих у базі Web of Sciences. На перспективуцей напрям роботи буде активізовано й іншими викладачами.

Активну участь у закордонних наукових конференціях брали професорки Алла Крамаренко та Людмила Коваль, доцентка Лада Чемоніна, старші викладачки – Крістина Петрик, Марина Нестеренко.

У рамках комерціалізації наукової діяльності було організовано та проведено традиційну конференцію та видано збірник тез (Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 вересня 2020 року, Бердянський державний педагогічний університет) /за ред. проф. Л. Коваль, А. Крамаренко, доц. О. Попової та ін. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. 234 с.)

Слід зазначити, що неформальна освіта викладачів та здобувачів вищої освіти за звітний період була досить на високому рівні, про це свідчать численні сертифікати.

Також досить цікавими та змістовними були майстер-класи викладачів (доцентки Олена Малицька, Лада Чемоніна, ст. викладач Ольга Качерова).

Серед перспективних напрямів наукової діяльності катедри початкової освіти – видання авторських навчально-методичних посібників в контексті НУШ, статей у базі Web of Sciences, активізація процесу стажування в закордонних ЗВО.

Детально ознайомитися із науковими здобутками катедри початкової освіти, можна переглянувши презентацію

За матеріалами катедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print