Досвід взаємодії із фахівцем-практиком

Одним із першочергових завдань на шляху запровадження гендерної рівності в нашій державі, що передбачає рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості його реалізації у всіх сферах життєдіяльності суспільства, визначається зниження рівня гендерно-обумовленого та домашнього насильства, забезпечення ефективного запобігання його проявам та надання своєчасної допомоги постраждалим особам.

Вагома роль у реалізації зазначеного вище завдання належить фахівцям із соціальної роботи – представникам загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, що згідно з законодавством України визначаються провідними суб’єктами у сфері запобігання та протидії насильству (домашньому/за ознакою статі).

Зважаючи на це, 29 жовтня ц. р. за ініціативи асистента кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти Наталії Мацейко в рамках вивчення дисципліни «Формування гендерної культури» було організовано онлайн-зустріч здобувачів вищої освіти 1 курсу спеціальності 231 Соціальна робота денної форми навчання із фахівцем-практиком Наталією Шульте  – завідувачкою відділення Притулку для осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Бердянського міського центру соціальних служб.

Спілкування розпочалося із розповіді гості про шлях свого професійного становлення – від посади фахівця із соціальної роботи Бердянського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (наразі – Бердянський міський центр соціальних служб), соціального працівника мобільної бригади з надання соціально-психологічної допомоги особам, постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, соціального працівника Притулку до його завідувачки, що викликало особливий інтерес серед здобувачів.

Після знайомства Наталія розкрила сутність поняття «гендерно-обумовлене насильство», що використовується у практиці діяльності міжнародних організацій, «домашнє насильство» та «насильство за ознакою статі» згідно з трактуваннями, які подаються у національному законодавстві. Розповіла про причини та масштаби поширення даного явища в Україні, його ознаки та види, цикл насильства та його основні фази.

Майбутні соціальні працівники отримали інформацію щодо особливостей функціонування Притулку для осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, зокрема, що стосується складу фахівців, ресурсних можливостей установи (територіальних меж обслуговування, кількості місць, умов перебування); переліку послуг, які надаються постраждалим особам на основі комплексної оцінки їх потреб та з урахуванням індивідуального підходу;  основних форм та методів роботи, що використовуються у контексті впровадження корекційно-реабілітаційних програм; специфіки міжвідомчої взаємодії з іншими суб’єктами у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі.

Дякуємо Наталії за можливість перейняти практичний досвід взаємодії з даною категорією клієнтів, підтримку ініціатив викладачів кафедри щодо проведення спільних заходів. Бажаємо успіхів та наснаги у професійній діяльності!

Наталія Мацейко,

асистент кафедри соціальної роботи та

інклюзивної освіти

Світлини з архіву автора


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print