Дистанційне навчання очима майбутніх вчителів-реабілітологів

Дистанційне навчання – це новий освітній досвід, який ефективно був впроваджений у Бердянському державному педагогічному університеті. З метою реалізації освітніх програм у БДПУ було використано навчальні платформи Moodle, веб-сервісу, створеного Google для навчальних закладів з метою застосування завдань безпаперовим шляхом Google Classroom та інші.

Для організації дистанційного навчання викладачами кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ використовувалися різноманітні методи навчання здобувачів вищої освіти освітніх програм «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація», «Здоров’я  людини. Фізична реабілітація»: відеотрансляції засобами Zoom (були проведені семінари, онлайн-практичні заняття, захист науково-дослідних робіт тощо), для контролю навчальних досягнен студентів були проведені тести та онлайн-опитування. Така форма організації освітнього процесу має свої переваги. Розглядаючи позитивні аспекти дистанційної освіти можна стверджувати наступне: кожен студент мав можливість навчатися у будь-якому зручному місці; був створений гнучкий графік самостійної роботи. Ми мали змогу коригувати і обирати режим засвоєння матеріалу освітніх компонент та знаходити комфортний для себе темп навчання; доступність навчальної інформації; студентам пропонувалися різні способи подачі інформації. У разі потреби була можливість накопичувати цю інформацію та повторювати, скільки потрібно для повного розуміння. Нам було легко виходити на зв’язок з викладачами. Для відправки виконаних завдань або уточнення окремих питань використовувалися месенджери Viber та Telegram, електронна пошта, відео-зв’язок.

До переваг дистанційного навчання можна віднести зростання інтересу студентів до нового цікавого методу освоєння матеріалу, економію ресурсів всіх учасників освітнього процесу, автоматизацію контролю завдань. Основним недоліком дистанційної освіти є відсутність прямого контакту з викладачем та одногрупниками, що позбавляє процес навчання емоційного забарвлення, адже живе спілкування з людиною комп’ютер не замінить ніколи.

Викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини БДПУ доклали багато зусиль для ефективної реалізації дистанційного навчання. Нова форма роботи перевернула нашу свідомість, ми почали цінувати кожну хвилину, проведену у навчальному закладі, у нас сформувалися навички самоосвіти, саморозвитку та саморегуляції. Реалії сьогодення вимагають впровадження таких інновацій у систему освіти, як дистанційне навчання і можна з впевненістю сказати, що викладачі та студенти Бердянського державного педагогічного університету готові до нових викликів.

Науковий прогрес рухається із шаленою швидкістю, наша країна поступово діджиталізується, тому бажаю всім учасникам освітнього процесу впевненого руху вперед та подальших успіхів.

Олександра Корвегіна,

здобувачка вищої освіти ФКСЗЛ БДПУ

Світлини з архіву автора


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print