Дистанційний формат курсів підвищення кваліфікації учителів початкової школи в умовах НУШ

Одним із видів співпраці викладачів катедри початкової освіти (завідувачка – професорка Алла Крамаренко) факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв (декан – професорка Людмила Коваль) з педагогами-практиками України є організація роботи курсів підвищення кваліфікації для вчителів початкової школи. У червні поточного року провідні фахівці названого вище підрозділу Бердянського державного педагогічного університету протягом двох тижнів знайомили співробітників ЗЗСО з інноваційними підходами до організації освітнього процесу в умовах Нової української школи в онлайн режимі, на платформі Zoom.

Так, згідно з планом курсів для вчителів початкової школи 16 червня ц.р. в. о. доцента катедри початкової освіти Тетяною Ніконенко було проведено ряд практичних занять, під час яких викладачка ознайомила фахівців з особливостями навчання математики в умовах Нової української школи. Разом із вчителями розглянули нормативні документи щодо впровадження математичної освітньої галузі, проаналізували психофізіологічні особливості здобувачів початкової освіти, які виростають у постійному спілкуванні з новітніми цифровими технологіями та досить сильно відрізняються від попередніх поколінь. Вони не гірші, але не й кращі, вони просто інші. А тому й навчати їх треба по-іншому. З цією метою лекторкою було запропоновано учасникам в активній формі познайомитися з новими методами та формами роботи на уроках математики в початковій школі, зокрема технологією «Fishbone», навчальним матеріалом «Рахункові палички Кюїзенера», особливостями роботи з геобордом, абакусом та ротаційною моделлю «Щоденні 3». Все це дало змогу змоделювати сучасний урок математики побудований на засадах компетентнісного та діяльнісного підходів. Окрім того, було зроблено акцент на формувальному оцінюванні як однієї з умов ефективної реалізації реформування українського освітнього простору та фіксації результатів навчальних досягнень учнів 3-х класів з математики. Наразі таке оцінювання активно використовується вчителями-практиками в межах реалізації реформи «Нова українська школа».

Виклики сучасного суспільства вимагають докорінних змін й у викладанні мистецьких предметів. Учителі повинні мати не лише ґрунтовні знання й вміння, а й такі якості особистості, як гнучкість, мобільність, критичне мислення, готовність до інноваційної діяльності, варіативної реалізації основних положень стандарту з урахуванням типів шкіл, можливостей педагогічних колективів тощо. Особливої актуальності набуває оновлення змісту, технологій підготовки вчителів мистецьких дисциплін з огляду на інтегративні стратегії розвитку мистецької освіти.

Так, ст. викладачкою Ольгою Качеровою 17 червня з цією метою було запропоновано декілька сучасних технік малювання та нові прийоми розвитку творчих здібностей здобувачів початкової освіти. Основне завдання – активізація самостійної та колективної роботи, тренування пам’яті та уваги за допомогою певних вправ. Такі практичні дії на уроках мистецтва передбачають: тренування в собі здатності висвітлювати різні яскраві наочні образи; розвиток образно-просторового мислення; усвідомлення арт-терапевтичних властивостей мистецтва, сутності процесу інтеграції в мистецькій освіті та основних засад інтегрованого курсу «Мистецтво» в початковій школі.

У чинних освітніх документах (Державний стандарт початкової освіти, Концепція Нової української школи) зазначено, що основним підходом до організації освітнього процесу в початковій школі є діяльнісний підхід, суть якого полягає у забезпеченні всебічного розвитку дитини молодшого шкільного віку.

Саме про нього 18 червня розповідала на своїх лекціях для вчителів початкової школи доцентка Лада Чемоніна.

Протягом трьох занять викладачка розкривала шляхи інтеграції названого вище підходу із сучасними технологіями та інструментаріями навчання на уроках мови і читання в початковій школі. Лекторка наводила цікаві та нестандартні варіанти формування компетентностей здобувачів початкової школи з мовно-літературної освітньої галузі, залучаючи курсантів до виконання завдань шкільної програми.

Доценткою катедри початкової освіти Катериною Степанюк 22 червня слухачам було представлено особливості організації освітнього середовища Нової української школи з урахуванням психофізіологічних особливостей здобувачів початкової освіти, методичні засади курсу «Дизайн і технології» та особливості організації STEM-освіти в початковій школі.

В інтерактивній формі вчителі ознайомилися із методичними засадами інтегрованого курсу «Дизайн і технології», зокрема із особливостями роботи за посібниками «Дизайн і технології на основі LEGO». Учителі спробували себе у ролі модельєрів одягу та представили власні дизайнерські розробки фотоапаратів.

Зазначимо, що досвід роботи з інтерактивними вправами «Модельєри» та «Дизайнери техніки» дозволяє додати до власної методичної скарбнички вчителів початкової школи вправи з формування предметно-перетворювальної компетентності здобувачів початкової освіти.

23 червня, працюючи з вчителями, професорка Алла Крамаренко розкрила такі теми: «Інтегрований курс «Я досліджую світ»: концептуальні виміри», «Дослідницька діяльність здобувачів початкової освіти». Слухачі мали можливість ознайомитися із авторськими розробками до курсу «Я досліджую світ» щодо формування еколого орієнтованої особистості учня початкової ланки освіти. Всі практичні завдання мали апробацію на всеукраїнському рівні та представлені в журналі «Учитель початкової школи». Також учителі початкової школи отримали базові розробки з виготовлення lapbookа (курс «Я досліджую світ»), поповнивши таким чином власні методичні скарбнички.

Хотілось зазначити, що модернізація початкової ланки освіти вимагає посиленої уваги до взаємонавчання та навчання в горизонтальній площині «викладач ЗВО – вчитель початкової школи», тому досить цікавим був взаємообмін практичними досягненнями як з боку вчителів, так і викладачів.

Уже 2021-2022 н. р. буде завершальним у реформуванні 4 класу початкової школи, тому успіхи та труднощі в організації освітнього простору НУШ постійно аналізуються, з’являються нові методичні розробки, де авторами є не тільки вчителі, а й викладачі. Сподіваємося, що плідна співпраця у контексті розбудови НУШ матиме тільки нові вектори розвитку та взаємозбагачення сучасним досвідом у формуванні особистості здобувача початкової освіти нового покоління.

Тетяна Ніконенко,

завідувачка кабінету НУШ,

кандидатка педагогічних наук,

в. о. доцентки катедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print