Неформальна освіта з методико-природничої підготовки як складова з реформування НУШ

Державний стандарт початкової освіти (2018), розроблений у рамках проєкту «Нова українська школа», орієнтує вчителя початкових класів на використання в освітньому процесі такого змісту освіти і технологій навчання, який відкриє можливості для формування в учнів компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в соціумі.

Курс «Я досліджую світ» сприяє розширенню, систематизації та поглибленню уявлень учнів про природні та соціальні об’єкти і явища як компонентів єдиного світу, допомагає оволодіти основами знань про природу, людину й суспільство. Цей курс – пропедевтична основа для формування цілісної картини світу в його органічній єдності та різноманітності природи й суспільства, деяких особистісних компетенцій стосовно емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу.

Методико-природничою підготовкою майбутніх учителів початкової освіти передбачено опанування інноваціями з проведення такого курсу на практиці. Викладачі катедри початкової освіти постійно опрацьовують нові ресурси в контексті неформальної освіти як складової їх власного професійного саморозвитку.

Так, професорка Алла Крамаренко 25 червня ц. р. прослухала вебінар «Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду» (лектор – Олександр Козленко). Було презентовано Міжнародну програму з оцінювання освітніх досягнень учнів (англ. Programme for International Student Assessment, PISA) – міжнародне дослідження, координоване ОЕСР, метою якого є отримання порівнюваних даних про рівень знань і вміння їх застосовувати на практиці. Також пропонувався ряд завдань для здобувачів початкової освіти з природничої грамотності, визначалися основні критерії їх оцінювання. Надані практичні матеріали поповнять методичні скарбнички й майбутніх учителів початкової освіти.

За матеріалами катедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print