Захист курсових робіт на кафедрі біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ

23 червня 2021 року на засіданні комісії кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ відбувся відкритий захист курсових робіт здобувачів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) з навчальної дисципліни «Теорія та методика фізичної реабілітації».

Комісія працювала під керівництвом завідувачки кафедри, професорки Світлани Хатунцевої та у складі: доцента Світлани Кари та доцента Віталія Осіпова.

Всі здобувачі перед написанням курсових робіт були ознайомлені з нормативною базою БДПУ, що регламентує вимоги дотримання академічної доброчесності, а саме з положенням «Про академічну доброчесність у Бердянському державному педагогічному університеті» та «Про виявлення та запобігання академічного плагіату в Бердянському державному педагогічному університеті».

На розгляд комісії були представлені курсові роботи на актуальні питання комплексної фізичної реабілітації при різних захворюваннях, де було визначено медико-соціальне значення тих чи інших хвороб, роль Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров’я при відповідних захворюваннях та досліджено основні методи та сучасні програми їх фізичної реабілітації тощо. Всі доповіді супроводжувалися яскравими презентаціями.

Слід також зазначити, що всі електронні версії курсових робіт здобувачів до захисту пройшли перевірку на відкритих для безоплатного використання платформах, зокрема Etxt Antiplagiat, Content-watch, Advego Plagiatus на дотримання вимог щодо академічної доброчесності.

Усі здобувачі продемонстрували достатній рівень теоретичної і практичної фахової підготовки.

Щиро вітаємо доповідачів з успішним захистом та бажаємо нових звершень і подальших професійних та життєвих успіхів!

Віталій Осіпов,

доцент кафедри біології, здоров’я людини

та фізичної реабілітації БДПУ


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print