Екскурсія відділами бібліотеки БДПУ здобувачів вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Хореографія), 024 Хореографія

22 лютого 2021 року відбулася екскурсія здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОПП «Середня освіта (Хореографія). Фітнес», «Хореографія», до бібліотеки Бердянського державного педагогічного університету.

Бібліограф Ірина Кудліна розповіла, що у довідково-інформаційному відділі знаходяться бібліографічні картотеки, які розкривають зміст періодичних видань та збірників і допомагають при написанні рефератів, курсових і дипломних робіт. Також наголосила на тому, що це головна довідкова картотека газетно-журнальних статей, яка призначена для підбору літератури з різних тем.

Познайомили здобувачів вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Хореографія), 024 Хореографія з ресурсами обслуговування відділу довідково-інформаційного обслуговування:

  • довідково-бібліографічні видання: енциклопедії, довідники, словники, бібліографічні показники;
  • алфавітний каталог, який допомагає дізнатися є потрібна книга в бібліотеці (по автору і назвою);
  • систематичний каталог і систематична картотека статей (газетних, журнальних);
  • предметний каталог.

Здобувачів вищої освіти познайомили з головною метою відділу довідково-інформаційного обслуговування: організації та налагодження якісного довідково-бібліографічного обслуговування, сприяння ефективному використанню ресурсів бібліотеки, орієнтації користувачів в бібліотечно-бібліографічних документах; забезпечення швидкого доступу користувачів до інформаційних ресурсів бібліотеки незалежно від того, знаходиться вона в бібліотечних фондах або в інших джерелах інформації; надання користувачам адекватних інформаційних послуг; управління принципом доведення інформації до кожного конкретного користувача; перетворення системи каталогів і картотек в засіб оперативного і всебічного розкриття фондів бібліотеки.

Дякуємо провідним фахівцям бібліотеки БДПУ за проведену змістовну екскурсію!

За матеріалами кафедри теорії та

методики навчання мистецьких дисциплін


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print