Формування культури академічної доброчесності у майбутніх вихователів

відбувся семінар «Академічна доброчесність: запорука якісної освіти», ініціатором якого стала кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Юлія СЕМЕНЯКО. У семінарі взяли участь здобувачі 2 курсу 202 групи спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Розпочала обговорення куратор групи Юлія СЕМЕНЯКО. Вона ознайомила здобувачів освіти з Положенням про академічну доброчесність у Бердянському державному педагогічному університеті, а також виокремила основні змістові напрями й акценти актуальної проблеми, зауваживши, що нині академічну доброчесність можна називати не трендом, а нормою сучасного життя в закладі вищої освіти, загалом у науковому середовищі.

Захід проходив у форматі вільного діалогу. Здобувачі ставили запитання викладачу та дискутували щодо таких аспектів, як-от: сутність етичних принципів визначених Законом України «Про освіту», якими мають керуватися студенти та викладачі під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та наукових творчих досягнень; поняття академічної доброчесності, плагіату, інтелектуальної власності, виховування поваги до чужої інтелектуальної праці тощо.

Найбільше молодь зацікавили рекомендації щодо уникнення можливих проявів академічної недоброчесності, їх виявлення та недопущення, адже отримана інформація стане в нагоді кожному, хто береться за наукове дослідження, а відтак усім присутнім, що активно працюють над курсовими роботами. Викладачем було систематизовано правові наслідки порушення принципів академічної доброчесності.

У ході бесіди учасники дійшли висновку, що академічна доброчесність покликана боротися з різними видами плагіату, як актом шахрайства в студентських наукових роботах; фабрикацією та фальсифікацією результатів наукових досліджень; обманом, списуванням, хабарництвом тощо.

На разі, здобувачі вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта 202 групи тільки розпочинають свою активну науково-дослідну роботу (займаються написанням наукових тез, статей, курсових робіт), тому грамотний і справедливий підхід до формування власних наукових здобутків сформує доброчесну поведінку майбутніх спеціалістів, як наслідок – успішного випускника та професіонала.

Захід пройшов в піднесеній атмосфері активного спілкування та взаємодії. Наприкінці зустрічі учасники резюмували – «не карати, а вчасно навчати» – правильний та ефективний підхід до впровадження академічної доброчесності в університеті.

Юлія СЕМЕНЯКО

канд.пед.наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти

світлини з архіву автора


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print