Формуючи політику освіти дорослих…

  В умовах соціально-економічних перетворень, які відбуваються в Україні, саме освіта виконує стабілізуючу функцію й сприяє адаптації людини до нових умов. Освіта є способом соціалізації особистості й забезпечення наступності поколінь, середовищем спілкування й залучення до світових цінностей, досягнень науки і техніки.

Усе більшого значення набуває удосконалення освіти дорослих, яка визначається гнучкістю, динамічністю, чутливістю реагування на сучасні соціально-економічні потреби.

З метою становлення та розвитку системи освіти дорослих в Україні, формування суспільства, що навчається впродовж життя у 2015 році була створена Українська асоціація освіти дорослих, яка у червні 2016 р. отримала статус офіційного члена Європейської Асоціації Освіти Дорослих.

Асоціація активно працює у напрямі формування політики освіти дорослих і політики навчання впродовж усього життя в Україні, в тому числі у розробці проектів законодавчих актів; сприяє зміцненню і вдосконаленню підготовки висококваліфікованих фахівців для системи освіти дорослих; проводить національні регіональні, міжрегіональні та міжнародні конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, круглі столи, виставки, ярмарки та інші заходи з питань освіти дорослих.

23 листопада ц. р. в Києві відбулися щорічні Загальні збори Української асоціації освіти дорослих, на яких було заслухано звіт голови правління – доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України, заслуженого діяча науки і техніки України Лариси Лук’янової, презентовано стратегічні напрямки роботи Асоціації на майбутнє, представлені сервіси, які надає організація.

У Загальних зборах брав участь і член Української асоціації освіти дорослих, доцент кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій Бердянського державного педагогічного університету Павло Буянов.


logo_ukr_new БУЯНОВ

«Університетське Слово»
(за матеріалами Павла Буянова)

Світлина зі сторінки в ФБ: https://www.facebook.com/events/349359655610892/


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print