Гостьова лекція «Антропологічний маркер в сучасній англомовній картині світу (на матеріалі англомовних новоутворень)»

18 листопада 2021 року відбулася лекція «Антропологічний маркер в сучасній англомовній картині світу (на матеріалі англомовних новоутворень)» у межах навчальної дисципліни «Лексикологія англійської мови» освітньо-професійної програми «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яку прочитала запрошена лекторка, кандидатка філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри англійської філології Маріупольського державного університету Юлія  Федорова.

Науковими інтересами лекторки є дослідження неологізмів англійської мови через призму антропоцентричної парадигми із застосуванням досягнень когнітивної лінгвістики. Тож недаремно, головними слухачами лекції стали студенти третього та четвертого курсів (групи 3ГМЛА, 4ГМЛА) факультету філології та соціальних комунікацій.

Під час лекції Юлія Федорова розповіла про сфери утворення та уживання нових слів сучасної англійської мови, розкрила механізми їх адаптації до навколишньої дійсності, навела низку чинників, що сприяють поповненню лексичного складу сучасної англійської мови залежно від екстралінгвістичних факторів. Студенти дізнались, як процеси, що відбуваються в суспільстві, сприяють появі нових слів та формують англомовну картину світу. Лекторка акцентувала увагу слухачів на когнітивних сегментах SOCIETY, DIGITAL TECHNOLOGIES, CULTURE, ECONOMICS AND BUSINESS, CONTEMPORARY WORLD, що характеризуються найбільшою кількістю інновацій в сучасній англійській мові. Розкриваючи когнітивний сегмент SOCIETY, було проаналізовано лексико-семантичні групи вербального контуру CONTEMPORARY MAN та CONTEMPORARY WOMAN, що входять до нього, та структурні особливості, що характеризуються словотворчими процесами словоскладання, телескопії, скорочення, конверсії, аналогії.

Здобувачі вищої освіти щиро подякували Юлії Федоровій за отриманні знання під час лекції.

Оксана Каліберда,  доцентка кафедри

іноземних мов і методики викладання


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print